1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Młodzież ucząca się w Technikum Leśnym, podczas cotygodniowych lekcji w terenie, ma okazję do przełożenia wiedzy teoretycznej zdobytej w szkole- na praktykę.
W tym tygodniu klasa 3TLp uczestniczyła w zajęciach praktycznych w leśnictwie Obidza, podczas których zdobywali oni wiedzę na temat zasad pielęgnacji młodników, a dokładniej zasad wykonywania tzw. czyszczeń późnych.

more

W dniu 9 maja  klasa II TOT realizowała tematy z przedmiotów turystycznych na wycieczce programowej. Tym razem pani Krystyna Hotloś zaproponowała: zaplanowanie, zorganizowanie i pilotaż wycieczki na szlaku Orlich Gniazd. Oliwia Łomnicka i Marzena Myjak podjęły się zadania – opracowały program, zamówiły transport busem ze Starego Sącza do Czajowic, przewodnika po szlaku, zapewniły opiekę drugiego nauczyciela (zaprosiły na wspólny wyjazd panią Halinę Tischner) oraz przygotowały dokładne informacje dla uczestników.

more

Młodzi ludzie potrafią sprzątać. Jeżeli kochają las, tak jak nasza młodzież, angażują się chętnie w różne działania dla ratowania natury.  Ostatnio nasze Lopki uczestniczyły w akcji organizowanej przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego wspólnie z Zespołem Parków Krajobrazowych Województwa Małopolskiego, którzy zaprosili nas  do udziału w akcji „Posprzątaj z nami Małopolskę!” Ma ona zwrócić uwagę na problem pozostawiania śmieci na terenach rekreacyjnych i turystycznych: w lasach, parkach krajobrazowych i na szlakach zielonej Małopolski.

more

Po raz kolejny starosądecki Zespół Szkół uczestniczył w Festiwalu Zawodów w Małopolsce. W tym roku Targi Edukacyjne odbywały się w TAURON Arenie Kraków. Uczniowie klas ósmych stojący przed wyborem szkoły ponadpodstawowej mieli możliwość zapoznania się z ofertą edukacyjną szkół.

more

W Zespole Szkół w Starym Sączu został zorganizowany kurs obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Uczestnikami kursu byli uczniowie klas II Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Technikum organizacji turystyki.

more

Do naszej szkoły zawitał w ostatnim czasie Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Nie przybył jednak w celu kontroli, ale – na zaproszenie nauczyciela przedmiotów zawodowych (pani Małgorzaty Sułkowskiej-Wilk) – by spotkać się z klasami technikum ekonomicznego.

more

Jak co roku uczniowie naszej szkoły upamiętnili kolejną rocznicę Uchwalenia Konstytucji 3 Maja. Zainspirowani przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, panią Dominikę Janczurę-Leszko, ozdobili główny budynek szkoły pięknymi pracami ilustrującymi to znaczące dla naszego narodu wydarzenie.

more

W dniach 26 i 28 kwietnia chętni uczniowie klas VIII ze Szkoły Podstawowej nr 1 w Starym Sączu oraz ze Szkoły Podstawowej w Gołkowicach uczestniczyli w warsztatach kulinarnych w naszej pracowni gastronomicznej.

more

Pomysłodawcą akcji „Łączą nas Drzewa” jest Ministerstwo Klimatu i Środowiska, które realizuje projekt przy współpracy z Lasami Państwowymi. Jej główną ideą jest fakt, że drzewa stanowią jeden z kluczowych elementów zielonej infrastruktury, zaspokajającej liczne potrzeby społeczne.

more