slide-1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Stypendia dla najlepszych absolwentów ufundowane przez Związek Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej

more

Szkolne Koło Ligi Ochrony Przyrody szuka wiosny na wycieczkach. Terenowe zajęcia w Krynicy– Zdroju i Szczawnicy nad Dunajcem pozwalały pogłębiać wiedzę uczniów w zakresie ekologii i ochrony środowiska. Poszerzanie horyzontów naukowych i szukanie oznak wiosny to dobry sposób, aby uczyć się przez zabawę. Zwieńczeniem akcji tropienia wiosny była wycieczka do Doliny Chochołowskiej i podziwianie „fioletowych dywanów krokusów”.

more

Zapraszamy do zapoznania się z regulaminem konkursu

 

 

 

more

Zespół Szkół w Starym Sączu jest już w pełni gotowy do przeprowadzenia etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. W pracowniach komputerowych zostały przygotowane i przetestowane stanowiska, na których młodzież Zespołu Szkół już na początku czerwca będzie zdawała swoje egzaminy zawodowe.

more

Speaking English Connects Us (S.E.C.U.) to nazwa projektu na platformie e-Twinning w którym od października 2021 do lutego 2022 uczniowie klasy 3 Technikum Ekonomicznego mieli okazję uczestniczyć. Był to projekt międzynarodowy, w którym razem z naszymi uczniami brali udział uczniowie ze szkół ogolnokształcących oraz techników z Turcji, Grecji, Francji, Chorwacji, Norwegii oraz Słowacji.

more

W piątek, 22 kwietnia, młodzież naszej szkoły, uczestnicząc w uroczystym apelu pamięci, uczciła zamordowanych na Wschodzie w 1940 roku polskich oficerów. Wśród ponad 22 tysięcy rozstrzelanych z rozkazu Stalina znaleźli się również absolwenci przedwojennego Seminarium Nauczycielskiego Męskiego w Starym Sączu, które mieściło się w murach obecnego Zespołu Szkół na ulicy Daszyńskiego.

more

Dzień Ziemi jest największym ekologicznym międzynarodowym świętem, którego celem jest promowanie ochrony środowiska, poszerzania świadomości ekologicznej i inspirowanie do życia w zgodzie z naturą. Świętu ziemi towarzyszą zazwyczaj różne wydarzenia edukacyjne, kulturalne i artystyczne oraz akcje np. sadzenia drzew. Hasło przewodnie Światowego Dnia Ziemi 2022 to Invest in our planet - Zainwestuj w naszą planetę.

more

Szkoła to miejsce, w którym uczeń zdobywa wiedzę, umiejętności, przygotowuje się do dorosłego życia. W szkole także kształtuje się jego system wartości, stosunek do tradycji. Wachlarz metod nauczania jest różnorodny, wysokie efekty dają te, które stawiają na aktywność i twórczość ucznia. Taką metodą są konkursy bożonarodzeniowe i wielkanocne, które od lat wpisane są w tradycję naszej szkoły.

more