6.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

1. Msza św. (Klasztor) - godz.8.00

2.  Akademia (Boisko zewnętrzne przy ul. Daszyńskiego)- godz. 9.00

3. Spotkania z wychowawcami wg harmonogramu

more

1.W dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Auli przy ul. Daszyńskiego 15 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

2.Przewidywany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Pedagogicznej.

2) Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

more

 W dniu 18 sierpnia 2022 r. o godzinie 9.30 w Auli przy ul. Daszyńskiego 15 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

Przewidywany porządek posiedzenia:

  1) Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Pedagogicznej.

  2) Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

  3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

  4) Arkusz organizacji szkoły na rok szkolny 2022/2023- Aneks nr 1

  5) Sprawy bieżące.

Przewidywany czas trwania posiedzenia ok. 0,5 godziny

Uczniowie klasy 3TIp, zainspirowani przez swoją nauczycielkę historii, panią Dominikę Janczurę-Leszko, wzięli udział w konkursie zorganizowanym przez Centralne Muzeum Jeńców Wojennych. Jego głównym celem było wzbudzenie zainteresowania historią oraz współczesnym stanem miejsc, obiektów i znaków pamięci narodowej. Tematyka prac dotyczyła wojen w XX wieku.

more

Czytanie, jak pisała nasza Noblistka, „to najpiękniejsza zabawa, jaką ludzkość wymyśliła”. I choć wg różnych danych, ludzie coraz mniej z tej rozrywki korzystają, że to tylko częściowa prawda, przekonaliśmy się 8 czerwca podczas VIII edycji Konkursu czytelniczego dla uczniów szkoły podstawowej pod honorowym patronatem Starosty Powiatowego Marka Kwiatkowskiego.

more