pier2.jpg

Informacje...

Instrukcja logowania się kandydata do Zespołu Szkół klik>>>

 

Technikum

  Regulamin rekrutacji dla technikum KLIK >>>

Lp.

Zawód

1

Technik leśnik

2

Technik informatyk

3

Technik żywienia i usług gastronomicznych

4

Technik organizacji turystyki

5

Technik ekonomista

6

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

7

Technik mechanik

 

Branżowa Szkoła I stopnia

 Regulamin rekrutacji dla szkoły branżowej I stopnia KLIK >>>

Lp.

Zawód

1

Wielozawodowa

2

Murarz-tynkarz

3

Stolarz