slide-4.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

wirtualny

Podczas zajęć on-line także można działać i robić coś dobrego. 2 kwietnia podczas zajęć z Panią Anną Pych pokazaliśmy solidarność z osobami autystycznymi, których nie brakuje wokół nas i na znak solidarności ubraliśmy się na niebiesko.

more

W związku z organizacją zajęć edukacyjnych z wykorzystaniem metod, a także technik kształcenia na odległość oraz koniecznością zapewnienia każdemu Uczniowi i Rodzicom możliwości konsultacji z nauczycielem prowadzącym zajęcia przekazuję Państwu formy i terminy konsultacji.

Kliknij tutaj >>>

Nauka zdalna sprzyja angażowaniu się w akcje społeczne. Dowiedli tego uczniowie klas: IETg, Iap (BS) i Iag (BS), którzy zachęceni przez panią Magdalenę Nowakowską, wzięli udział w Skarpetkowym Wyzwaniu.

more

Istnieje możliwość ubiegania się o stypendium przyznawane, w ramach kolejnej edycji Regionalnego Programu Stypendialnego współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i finansowanego ze środków własnych budżetu Województwa Małopolskiego dla uczniów i studentów szczególnie uzdolnionych.
Szczegółowe informacje oraz formularze niezbędne do ubiegania się o ww. stypendiów, dostępne są na stronach internetowych:
https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-wspolfinansowany-ze-srodkow-ue/20192020.
https://www.malopolska.pl/regionalny-program-stypendialny/regionalny-program-stypendialny-finansowany-ze-srodkow-wlasnych-wojewodztwa-malopolskiego

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

more

1. Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej w okresie od 25 marca do10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści  z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

more

1. Zgodnie z Rozporzązdeniem Ministra Edukacji Narodowej  z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19  w okresie od 25 marca do 10 kwietnia 2020 r. proces edukacyjny będzie prowadzony zdalnie z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. Tak więc możliwa będzie realizacja nowych treści z podstaw programowych, a także sprawdzanie wiedzy i postępów uczniów w nauce.

more

Pod koniec lutego w naszej szkole zostały zorganizowane Mistrzostwa szkoły w piłce siatkowej dziewcząt. Do zawodów zgłosiło się 6 drużyn. Dziewczęta zostały podzielone na dwie grupy, gdzie rywalizowały systemem  „ każdy z każdym”. Następnie odbyły się mecze o poszczególne miejsca.

more