slide-1.jpg

Kierunki kształcenia

Poprawiono: 18 kwiecień 2024

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

 

indeksTechnik programista

Uczniowie, którzy podejmą naukę na nowym kierunku zdobędą wiedzę teoretyczną i umiejętności praktyczne z kwalifikacji zawodowych w zakresie projektowania baz danych i stron internetowych oraz programowania i testowania aplikacji. Będą tworzyć programy w najpopularniejszych obecnie językach tj. Python, C++, JavaScript, PHP, a także znajomości innych języków tj. SQL (przydatnego do tworzenia i zarządzania relacyjnymi bazami danych), HTML 5 i CSS (wykorzystywanych do tworzenia stron internetowych).

Zdobycie wykształcenia na poziomie szkoły technicznej w zawodzie technik programista umożliwi absolwentom takiej szkoły kontynuację nauki na wyższych szkołach politechnicznych lub uniwersytetach, a także pozwoli na rozpoczęcie własnej drogi zawodowej.

 

Technik leśnik

Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania, organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,
- organizacji prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
- prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
- organizacji, planowania i nadzorowania prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
- organizowaniem prac związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,
- organizowania prac związanych z gospodarką łowiecką.


Technik informatyk

To profesja, która sprawdzi się w punktach serwisowych, działach IT, w obsłudze i administrowaniu siecią, przy projektowaniu stron i administrowaniu nimi, sklepach komputerowych i wielu innych. Informatycy mogą szukać pracy również w:
- instytucjach zajmujących się tworzeniem i eksploatacją oprogramowania komputerowego,
- firmach sprzedających sprzęt komputerowy,
- wydawnictwach i drukarniach,
- studiach telewizyjnych i filmowych,
- ośrodkach obliczeniowych,
- punktach serwisowych sprzętu komputerowego.


 Technik ekonomista

Po ukończeniu szkoły możesz pracować:
- w sekretariatach
- w bankach
- w biurach rachunkowych
- w urzędach skarbowych
- w urzędach pocztowych
- w agencjach ubezpieczeniowych
- biurach maklerskich
- w urzędach gminy
- w hotelach
- na różnych stanowiskach pracy w działach takich jak np. dział marketingu, zaopatrzenia, księgowości, planowania.
-  możesz także prowadzić własną działalność gospodarczą w każdej


Technik żywienia i usług gastronomicznych

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:
- restauracjach, barach, kawiarniach, zakładach gastronomicznych,
- domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, szpitalach, sanatoriach,
- przedsiębiorstwach zajmujących wytwarzaniem produktów i półproduktów spożywczych,
- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu,
- absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Prezentacja


 Technik oragnizacji turystyki

Absolwent znajdzie pracę w:
- firmach zajmujących się organizacją i obsługą ruchu turystycznego,
- administracji na stanowiskach związanych z organizacją i promocją turystyki danego regionu.
- firmach cateringowych, restauracjach, hotelach, własnej firmie świadczącej usługi gastronomiczne,
- obiektach bazy noclegowej (zakłady hotelarskie, ośrodki wypoczynkowe, pensjonaty, zajazdy, gościńce, schroniska, kwatery prywatne i inne) a także obiektach współczesnej bazy ruchomej (np. promy, pociągi, samoloty),
- biurach podróży, hotelach, agroturystyce, izbach turystyki, punktach informacji turystycznej, klubach, stowarzyszeniach i innych organizacjach zajmujących się wspieraniem i rozwojem turystyki, hotelarstwa i gastronomii zarówno w Polsce, jak i na terenie całej Unii Europejskiej.


 Technik mechanik

Technicy mechanicy mogą podejmować pracę w różnych gałęziach przemysłu o różnym stopniu organizacji produkcji i usług, w branży mechanicznej w przemyśle maszynowym, budownictwie, transporcie. Najczęściej zatrudniani są na stanowiskach związanych z:
- obsługą maszyn i urządzeń produkcyjnych,
- montażem maszyn,
- kontrolą techniczną,
- organizacją i nadzorowaniem prac,
- konserwacją i remontem eksploatowanych maszyn,
- organizowaniem zaopatrzenia i zbytu,

 

 Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

Absolwent tego kierunku może znaleźć zatrudnienie w :
- firmach zajmujących się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
- przedsiębiorstwach i firmach zajmujących się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i urządzeń energetyki odnawialnej,
- serwisach w/w urządzeń,
- firmach dystrybutorskich i doradczych zajmujących się urządzeniami odnawialnych źródeł energii,
- hurtowniach instalatorstwa sanitarnego, centrach ekologicznych systemów grzewczych,
- ramach własnej działalności gospodarczej.

 

Szkoła branżowa I stopnia wielozawodowa
(m.in

- cukiernik
- elektryk
- fryzjer
- kucharz
- mechanik pojazdów samochodowych
- monter sieci i instalacji sanitarnych
- monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie
- murarz-tynkarz
-sprzedawca
- stolarz

)