en1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Uczniowie klasy I technikum ekonomicznego w Zespole Szkół ukończyli kurs umiejętności zawodowych „Obsługa programu Comarch ERP Optima. Był on organizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Po zdanym egzaminie ECDL” przyszli ekonomiści zdobyli Certyfikat z kursu oraz Certyfikat ECDL.

more

W dniu 25 kwietnia uczniowie klasy pierwszej i trzeciej o profilu technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach w Akademii Nauk Stosowanych na Wydziale Ekonomicznym. Wysłuchali ciekawego wykładu na temat: „Kłamstwo w negocjacjach”, podczas którego poznali różne tajniki i techniki negocjacji.

more

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ufundowała stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik leśnik, za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, za okres czterech lat kształcenia. Stypendia w kwocie 900 zł. zostały wręczone Katarzynie Dominik oraz Kamilowi Kiełbasa w czasie uroczystej akademii w dniu 28 kwietnia 2023 r.

more

Podczas wyjazdu zawodowego uczniowie 2 klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunami p. Justyną Sowińską i p. Piotrem Stojkiem poznali tajniki odzyskiwania czystej wody ze ścieków oraz wykorzystania biogazowni jako odnawialnego źródła energii. Nowosądecka oczyszczalnia ścieków jest jedną z najbardziej oszczędnych w użytkowaniu. Sama wytwarza energię do zasilania swoich urządzeń. Jest zakładem samowystarczalnym energetycznie.

more

W dniach 26-27 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu kształcący się w zawodzie technik leśnik wraz z opiekunami uczestniczyli w kolejnej X jubileuszowej edycji Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Tegoroczne Targi Edukacyjne odbywały się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

more

O tym, że uczniowie Technikum ekonomicznego w starosądeckim Zespole Szkół zgłębiają wiedzę teoretyczną i wykorzystują ją w praktyce, wiadomo nie od dziś. Przekłada się to na 100% zdawalności podczas egzaminów zawodowych. Warto podkreślić fakt, że najlepiej młody człowiek uczy się, gdy sam czegoś doświadcza. Nic więc dziwnego, że młodzież TE, oprócz spotkań ze specjalistami z branży, udziału w konkursach i olimpiadach, odbywa wycieczki zawodowe.

more

Jak co roku uczniowie naszej szkoły upamiętnili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej z 1791 roku. Zainspirowani przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, panią Dominikę Janczurę – Leszko, ozdobili budynek przy ul. Daszyńskiego okolicznościowymi pracami dotyczącymi tego wydarzenia.

more

27 kwietnia 2023 roku w ramach cyklu spotkań z absolwentami odbyło się w naszej szkole z spotkanie z Panem Pawłem Szczygłem Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, absolwentem Technikum Leśnego. Pan Dyrektor przedstawił uczniom swoją ścieżkę kariery, wspominał czasy kiedy był uczniem technikum, podkreślał, że aby osiągnąć cel należy dużo od siebie wymagać, a szkoła i nauczyciele mieli istotny wpływ na jego motywację do nauki. Opowieść o czasach szkolnych, przeplatana wspomnieniami i anegdotami bardzo się podobała wszystkim uczniom, który także chętnie zadawali pytania panu dyrektorowi.

more

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim Konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Aleksandra Biesik z klasy 4 ETp i Jakub Leszko z 4 ETg, zainspirowani przez swoją nauczycielkę historii, panią Dominikę Janczurę – Leszko, wykonali prace plastyczne dotyczące zbrodni katyńskiej z 1940r., które zostały wysłane do Kancelarii Sejmu, gdzie reprezentowały nasz Zespół Szkół.

more

24 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Lekkiej atletyce  na stadionie w Nawojowej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Śmigowski Konrad, Śmigowski Karol, Pawlik Bartłomiej, Nalepa Dawid, Hojniak Aleksander, Grucela Anna, Ukleja Julia, Kumanowa Karina, Wątor Dawid, Kurzeja Michał, Czyżycki Tomasz, Wójcik Robert, Janczak Jakub, Sajdak Adam, Rogalski Kacper, Piwowar Patryk.

more