slide-1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Starosądecki Zespół Szkół z tytułem ZŁOTEJ SZKOŁY NBP!

W ramach działań profilaktycznych, zainicjowanych przez pedagoga szkolnego, dnia 29 listopada odbyły się spotkania z funkcjonariuszami Policji Komendy Miejskiej w Nowym Sączu, w których uczestniczyli uczniowie klas pierwszych. Tematyką zajęć były  bezpieczeństwo i odpowiedzialność prawna nieletnich.

more

W dniu 27 listopada kl. 5TIp wraz z opiekunami: panem S. Klimkiem, panią E. Pogwizd oraz panem S. Drzyzgą uczestniczyła w wycieczce zawodowej pod hasłem „Dzień z życia studenta” zorganizowanej przez Wydział Nauk Inżynieryjnych Akademii  Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Nasi uczniowie mogli poczuć się jak prawdziwi studenci.

more

Święto zostało ustanowione przez Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych w 1992 roku na zakończenie Dekady Osób Niepełnosprawnych. Ma ono na celu zwrócenie szczególnej uwagi na prawa osób z niepełnosprawnościami, upowszechnianie idei tolerancji, otwartości i szacunku dla inności, a także ukazanie korzyści płynących z pełnej integracji osób niepełnosprawnych w życiu, społecznym, gospodarczym i kulturalnym.

W dniu 28.11. odbył się szkolny konkurs matematyczny dla klas pierwszych zorganizowany przez panią Magdalenę Nowak oraz panią Halinę Tischner. Wystartowaliśmy o godzinie 12:35, aby w przeciągu 45 minut wyłonić zwycięzców :)

more

Drodzy uczniowie szkół podstawowych!
Z wielką radością zapraszamy Was do udziału w Ekologicznym Konkursie Plastycznym pod hasłem "NASZE DZIAŁANIA NA RZECZ RATOWANIA ZIEMI"! 🌿🌎

more

24 listopada, już po raz ósmy, odbył się nasz Szkolny Przegląd Pieśni Patriotycznych. Stał się on doskonałą okazją nie tylko do pielęgnowania postaw szacunku wobec minionych pokoleń, dzięki którym możemy żyć w wolnej Polsce, ale i wspólnego celebrowania śpiewem odzyskania niepodległości.

more

15 listopada 2023 r. odbyły się eliminacje szkolne Olimpiady Teologii Katolickiej pod hasłem: “Zasady społeczne w nauczaniu Kościoła”.  Uczestniczyło w nich 32 uczniów, którzy przygotowywali się pod kierunkiem katechetów. Do etapu diecezjalnego zakwalifikowało się dwóch uczniów z najwyższą ilością punktów: Kacper Kachniarz (2TL) i Jakub Nosal (4TL), który będzie reprezentował szkołę już 10 stycznia 2024 w WSD w Tarnowie.

more

W ramach lekcji religii uczniowie z kl. 1TI, a także chętni z  innych klas, pod kierunkiem katechety przygotowali montaż słowno-muzyczny o bł. Edmundzie Bojanowskim. To patron laikatu, który z miłości do Boga i człowieka umiał skutecznie jednoczyć różne środowiska wokół dobra.

more

20 listopada br. Zespół Szkół  im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu zorganizował Konferencję  "Energia odnawialna w teorii i praktyce. Ekopracownia miejscem edukacji o OZE"

W czasie spotkania zostały przedstawione dwa referaty:
- "Odnawialne źródła energii”- zaprezentowany przez panią Katarzynę Sroka - nauczyciela Zespołu Szkół ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu
- „OZE jako ważny element lokalnej polityki klimatycznej” przedstawiony przez panią Joannę Jasnos - Doradcę ds. Klimatu i Środowiska, Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu.

more