slide-1.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Podczas wyjazdu zawodowego uczniowie 2 klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunami p. Justyną Sowińską i p. Piotrem Stojkiem poznali tajniki odzyskiwania czystej wody ze ścieków oraz wykorzystania biogazowni jako odnawialnego źródła energii. Nowosądecka oczyszczalnia ścieków jest jedną z najbardziej oszczędnych w użytkowaniu. Sama wytwarza energię do zasilania swoich urządzeń. Jest zakładem samowystarczalnym energetycznie.

more

W dniach 26-27 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu kształcący się w zawodzie technik leśnik wraz z opiekunami uczestniczyli w kolejnej X jubileuszowej edycji Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Tegoroczne Targi Edukacyjne odbywały się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

more

O tym, że uczniowie Technikum ekonomicznego w starosądeckim Zespole Szkół zgłębiają wiedzę teoretyczną i wykorzystują ją w praktyce, wiadomo nie od dziś. Przekłada się to na 100% zdawalności podczas egzaminów zawodowych. Warto podkreślić fakt, że najlepiej młody człowiek uczy się, gdy sam czegoś doświadcza. Nic więc dziwnego, że młodzież TE, oprócz spotkań ze specjalistami z branży, udziału w konkursach i olimpiadach, odbywa wycieczki zawodowe.

more

Jak co roku uczniowie naszej szkoły upamiętnili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej z 1791 roku. Zainspirowani przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, panią Dominikę Janczurę – Leszko, ozdobili budynek przy ul. Daszyńskiego okolicznościowymi pracami dotyczącymi tego wydarzenia.

more

27 kwietnia 2023 roku w ramach cyklu spotkań z absolwentami odbyło się w naszej szkole z spotkanie z Panem Pawłem Szczygłem Dyrektorem Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie, absolwentem Technikum Leśnego. Pan Dyrektor przedstawił uczniom swoją ścieżkę kariery, wspominał czasy kiedy był uczniem technikum, podkreślał, że aby osiągnąć cel należy dużo od siebie wymagać, a szkoła i nauczyciele mieli istotny wpływ na jego motywację do nauki. Opowieść o czasach szkolnych, przeplatana wspomnieniami i anegdotami bardzo się podobała wszystkim uczniom, który także chętnie zadawali pytania panu dyrektorowi.

more

W roku szkolnym 2022/2023 uczniowie naszej szkoły wzięli udział w ogólnopolskim Konkursie „Polskie Serce Pękło. Katyń 1940”. Aleksandra Biesik z klasy 4 ETp i Jakub Leszko z 4 ETg, zainspirowani przez swoją nauczycielkę historii, panią Dominikę Janczurę – Leszko, wykonali prace plastyczne dotyczące zbrodni katyńskiej z 1940r., które zostały wysłane do Kancelarii Sejmu, gdzie reprezentowały nasz Zespół Szkół.

more

24 kwietnia odbyły się Mistrzostwa Powiatu Nowosądeckiego w Lekkiej atletyce  na stadionie w Nawojowej. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie:

Śmigowski Konrad, Śmigowski Karol, Pawlik Bartłomiej, Nalepa Dawid, Hojniak Aleksander, Grucela Anna, Ukleja Julia, Kumanowa Karina, Wątor Dawid, Kurzeja Michał, Czyżycki Tomasz, Wójcik Robert, Janczak Jakub, Sajdak Adam, Rogalski Kacper, Piwowar Patryk.

more

25 kwietnia 2023 w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera odbył się finał XIII Powiatowego Konkursu Wiedzy o Krajach Anglojęzycznych. Do testu finałowego przystąpiło 43 uczniów z okolicznych szkół podstawowych. Test obejmował zagadnienia związane z młodością i edukacją królowej Elżbiety II, jej życiem rodzinnym, zainteresowaniami, panowaniem  królowej, organizacjami, którym patronowała i jej rolą we Wspólnocie narodów. Konkurs promuje wiedzę o kulturze anglojęzycznej wśród uczniów z powiatu nowosądeckiego.

more

Nasi uczniowie lubią sprawdzać swoją wiedzę inaczej. Paweł Sobczak z  klasy 4 TIp w konkursach z historii, dlatego został Laureatem Wojewódzkiego Konkursu Historycznego „Mój Region – Moja Duma, Moje Miasto – Moja Duma”. Jego celami są m. in. pogłębianie wiedzy uczestników o historii Sądecczyzny, ukazanie bogatej tradycji naszego regionu, dbanie o duchowe i materialne dziedzictwo regionu.

more

Wśród uczniów naszej szkoły są tacy, którzy od pierwszej klasy wiedzą, co chcą w życiu robić. Należy do nich ambitny, zdolny, pracowity oraz stawiający na rozwój  zawodowy z klasy 1 TŻ – Miłosz  Grząbel-Mikulski. Miłosz oprócz nauki, zaangażowania w szkolne życie, pełnienia funkcji przewodniczącego klasy, swój prywatny czas w pełni wykorzystuje, rozwijając się zawodowo.

more