mech009.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

wirtualny

Na początku listopada nauczycielki: D. Kulig - Marcisz i B. Łęczycka przeprowadziły w kl. 2 TŻG w ramach pracowni gastronomicznej zajęcia pt. ,,Dary lasu”. Młodzież miała za zadanie opracować recepturę gastronomiczną z wykorzystaniem produktów pochodzących z runa leśnego.

more

Klasa III TŻG w październiku odbyła dwutygodniowe praktyki zawodowe w wybranych przez siebie zakładach gastronomicznych. Młodzież nabyła nowych umiejętności i wiedzy. Dania, które najbardziej przypadły im do gustu, zaprezentowali na zajęciach pracowni gastronomicznej, co potwierdza foto prezentacja. Gratulujemy! – wszystkie potrawy były wyborne i godne polecenia.           Galeria zdjęć >>>

 

W dniu 8 listopada nasza szkoła wzięła udział w zorganizowanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży akcji „Szkoła do hymnu”. Polegała ona na odśpiewaniu czterech zwrotek Hymnu Narodowego o symbolicznej godzinie 11:11 w szkołach, przedszkolach i placówkach oświatowych.

more

W dniu 23 października opiekunowie (Wanda Michalik, Beata Dobrowolska) wraz z klasą 2TL wybrali się na wycieczkę programową do Leśnego Ośrodka Nasiennego w Równem, w skład którego wchodzą: Stacja Oceny Nasion oraz kompleks wyłuszczarsko – przechowalniczy, a  prowadzonego przez Nadleśnictwo Dukla.

more

Jak co roku, w przeddzień Wszystkich Świętych, przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego wraz z opiekunem SU panią Dominiką Janczurą – Leszko udali się na starosądecki cmentarz, aby zapalić  znicze na grobach bohaterów z czasów I i II wojny światowej.  Zawsze, a szczególnie w listopadzie, należy pamiętać o tych, którzy odeszli – naszych bliskich,  oraz wszystkich poległych w walce o wolną Ojczyznę.       Galeria zdjęć >>>

W dniach 23 – 26 października po raz kolejny gościliśmy w naszej szkole oraz w Szkole Podstawowej w Gołkowicach uczniów z zaprzyjaźnionej szkoły Radnoti Miklos Gimnazium z Dunakeszi. Powitaniu młodzieży węgierskiej towarzyszył skromny poczęstunek oraz tradycyjna już wymiana upominków w polsko – węgierskich parach. Program tegorocznej wizyty uczniów z Węgier miał na celu przybliżenie i zapoznanie z lokalną historią oraz najciekawszymi atrakcjami turystycznymi.

more

W ramach innowacji gastronomicznych w miesiącu październiku kasa II TŻG brała udział w mini Top - Chef,  którego tematem  były Potrawy z ziemniaków.

Uczniowie wykazali się kreatywnością i pomysłowością w sporządzaniu dań oraz w ich sposobie podania. Wszystkie potrawy z popularnego warzywa były przemyślane i wykonane ze szczególną precyzją.        Galeria zdjęć >>>

W dniach 21 - 23 października w starosądeckich murach szkolnych przebywała grupa uczniów ze szkoły leśnej z Twardoszyna (Stredná odborná škola lesicka - Słowacja) w ramach międzynarodowej wymiany szkół partnerskich. Goście ze Słowacji wraz z opiekunami  zapoznali się z naszą szkołą, swoimi rówieśnikami z Technikum Leśnego i Technikum Organizacji Turystyki oraz zwiedzili zabytki Starego i Nowego Sącza.

more

W czwartek 17 października w Sądzie  Okręgowym w Nowym Sączu odbył się Międzynarodowy Dzień Mediacji.  Nasi uczniowie mieli możliwość uczestniczyć w bezpłatnych zajęciach edukacyjnych w ramach edukacji prawnej na zaproszenie Stowarzyszenia Sursum Corda.

more

W drugiej połowie października (21 X)  klasa II technikum urządzeń i systemów energetyki odnawialnej  wraz z panią Justyną Sowińską zwiedzała Farmę Fotowoltaiczną. Znajduje się ona w miejscowości Krasne Potockie.

more