krak.jpg

Patron

ks. prof. Józef Tischner (1931-2000)...

more

Rekrutacja

Informacje...

more

Egzaminy

Podstawowe informacje...

more

Kierunki kształcenia

Oferta edukacyjna
Filmy promujące zawód  

more

wirtualny

wirtualny

Corocznie uczniowie klas turystycznych naszej szkoły przygotowują w ramach zajęć z przedmiotu geografia turystyczna – ulotki i foldery, promujące poznawanie i  zwiedzanie różnych zakątków świata. Zadanie ma na celu zwrócenie uwagi na atrakcje turystyczne różnych państw świata oraz wypracowywanie u późniejszych absolwentów umiejętności pozwalających na ciekawe prezentacje oferty turystycznej i wdrażających do pracy w swoim  zawodzie.

more

W ZS w Starym Sączu realizowany był kurs Baristy w ramach projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Cieszył się bardzo dużym zainteresowaniem ze strony uczniów. Zorganizowane były trzy grupy po 15 osób. Zajęcia były realizowane w profesjonalnie wyposażonej kuchni gastronomicznej znajdującej się w budynku przy ul. Krakowskiej. Uczniowie w teorii i praktyce poznali tajniki przygotowania i podania kaw.   

more

28 kwietnia 2023 r. 81 uczniów Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu ukończyło szkołę. W uroczystej akademii uczestniczyli: pan Edward Ciągło- członek Zarządu Powiatu Nowosądeckiego, pani Bożena Mynarek - dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oraz pani Agata Repelewicz-Gancarczyk- zastępca Nadleśniczego Nadleśnictwa Stary Sącz. Uczniowie kończący szkołę z wyróznieniem, mający osiągnięcia w konkursach, zawodach sportowych, aktywnie działający na rzecz klasy i szkoły otrzymali podziękowania i nagrody.

more

Uczniowie klasy I technikum ekonomicznego w Zespole Szkół ukończyli kurs umiejętności zawodowych „Obsługa programu Comarch ERP Optima. Był on organizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Regionalnego Programu Operacyjnego „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Po zdanym egzaminie ECDL” przyszli ekonomiści zdobyli Certyfikat z kursu oraz Certyfikat ECDL.

more

W dniu 25 kwietnia uczniowie klasy pierwszej i trzeciej o profilu technik ekonomista uczestniczyli w zajęciach w Akademii Nauk Stosowanych na Wydziale Ekonomicznym. Wysłuchali ciekawego wykładu na temat: „Kłamstwo w negocjacjach”, podczas którego poznali różne tajniki i techniki negocjacji.

more

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej ufundowała stypendia naukowe dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik leśnik, za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych teoretycznych i praktycznych, za okres czterech lat kształcenia. Stypendia w kwocie 900 zł. zostały wręczone Katarzynie Dominik oraz Kamilowi Kiełbasa w czasie uroczystej akademii w dniu 28 kwietnia 2023 r.

more

Podczas wyjazdu zawodowego uczniowie 2 klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunami p. Justyną Sowińską i p. Piotrem Stojkiem poznali tajniki odzyskiwania czystej wody ze ścieków oraz wykorzystania biogazowni jako odnawialnego źródła energii. Nowosądecka oczyszczalnia ścieków jest jedną z najbardziej oszczędnych w użytkowaniu. Sama wytwarza energię do zasilania swoich urządzeń. Jest zakładem samowystarczalnym energetycznie.

more

W dniach 26-27 kwietnia uczniowie Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu kształcący się w zawodzie technik leśnik wraz z opiekunami uczestniczyli w kolejnej X jubileuszowej edycji Festiwalu Zawodów w Małopolsce. Tegoroczne Targi Edukacyjne odbywały się na terenie Międzynarodowego Centrum Targowo-Kongresowego EXPO w Krakowie. W wydarzeniu uczestniczyło wielu znamienitych gości, wśród nich Paweł Szczygieł, Dyrektor Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krakowie.

more

O tym, że uczniowie Technikum ekonomicznego w starosądeckim Zespole Szkół zgłębiają wiedzę teoretyczną i wykorzystują ją w praktyce, wiadomo nie od dziś. Przekłada się to na 100% zdawalności podczas egzaminów zawodowych. Warto podkreślić fakt, że najlepiej młody człowiek uczy się, gdy sam czegoś doświadcza. Nic więc dziwnego, że młodzież TE, oprócz spotkań ze specjalistami z branży, udziału w konkursach i olimpiadach, odbywa wycieczki zawodowe.

more

Jak co roku uczniowie naszej szkoły upamiętnili kolejną rocznicę uchwalenia Konstytucji majowej z 1791 roku. Zainspirowani przez nauczycielkę historii i wiedzy o społeczeństwie, panią Dominikę Janczurę – Leszko, ozdobili budynek przy ul. Daszyńskiego okolicznościowymi pracami dotyczącymi tego wydarzenia.

more