slide-4.jpg

Technik żywienia i usług gastronomicznych

Poprawiono: 04 maj 2022

Technik żywienia i usług gastronomicznych znajdzie zatrudnienie w:
- restauracjach, barach, kawiarniach, zakładach gastronomicznych,
- domach opieki społecznej, domach dziecka, internatach, akademikach, szpitalach, sanatoriach,
- przedsiębiorstwach zajmujących wytwarzaniem produktów i półproduktów spożywczych,
- instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywności i żywieniu,
- absolwent będzie również przygotowany do prowadzenia własnej działalności gastronomicznej.

Prezentacja