slide-4.jpg

Technik leśnik

Poprawiono: 04 maj 2022

 Absolwent jest przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
- planowania, organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu,
- organizacji prac związanych z ochroną zasobów leśnych,
- prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach,
- organizacji, planowania i nadzorowania prac związanych z pozyskaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych,
- organizowaniem prac związanych z rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu,
- organizowania prac związanych z gospodarką łowiecką.