fin008.jpg

Zdrowy styl życia

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. Józefa Tischnera od roku szkolnego 2015/2016 należy do sieci szkół promujących zdrowie.

Definicja szkoły promującej zdrowie.

Szkoła Promująca Zdrowie to szkoła, która we współpracy z rodzicami uczniów i społecznością lokalną:

- systematycznie i planowo tworzy środowisko społeczne i fizyczne sprzyjające zdrowiu i dobremu samopoczuciu społeczności szkolnej,
- wspiera rozwój kompetencji uczniów i pracowników w zakresie dbałości o zdrowie przez całe życie.

 

Skład zespołu ds. promocji zdrowia w ZSP im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu :

Koordynator:
Angelika Duda – wicedyrektor szkoły

Członkowie:
Damian Borkowski - nauczyciel przedmiotów zawodowych turystycznych
Ryszard Gądek – nauczyciel wychowania fizycznego
Dorota Kulig - Marcisz – nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych
Teresa Marczyk – pielęgniarka szkolna
Dominika Pasoń Kozik – nauczyciel biologii
Joanna Tokarz – pedagog szkolny
Elżbieta Wójcik - pedagog szkolny


Cel ogólny naszej szkoły w dziedzinie promocji zdrowia:

Tworzenie relacji społeczności szkolnej opartej na wzajemnej serdeczności i zaufaniu do siebie nawzajem, w oparciu o posiadaną wiedzę i umiejętności w zakresie czynników zagrażających zdrowemu stylowi życia.

Cele szczegółowe


• Dostrzeganie źródeł stresu i nabycie umiejętności rozładowywania napięcia.
• Rozwijanie umiejętności nawiązywania prawidłowych relacji interpersonalnych.
• Poznanie źródeł wpływających korzystnie na zdrowie człowieka.
• Uświadomienie wpływu substancji uzależniających na organizm człowieka.

 

Problem priorytetowy dotyczący zdrowego stylu życia wśród uczniów ZSP:

• Wysoki poziom stresu, niska motywacja do pokonywania trudności, nieprawidłowe relacje rówieśnicze w zakresie poszanowania indywidualności każdego człowieka.
• Niska świadomość i motywacja uczniów do wdrażania zdrowego odżywiania oraz aktywności fizycznej wpływającej na ogólną sprawność organizmu człowieka, przyczyny powstawanie chorób cywilizacyjnych.
• Sięganie uczniów po substancje niedozwolone, uzależniające, rosnąca potrzeba akceptacji i współpracy rówieśniczej.

 

W naszej szkole odbywa się szereg działań prozdrowotnych mających na celu uczenie i wdrażanie zdrowych nawyków.
Są to m.in.:

Działania integrujące i wspierające

Integracja uczniów poza terenem szkoły, ognisko. Zabawy integracyjne.
Warsztaty dotyczące skutecznych metod uczenia się.
Warsztaty dotyczące radzenia sobie ze stresem w sytuacji przedegzaminacyjnej.
Indywidualne spotkania z psychologiem PPP
Akcja informacyjna – „Gdzie szukać pomocy”
„Zapobiegać wypaleniu zawodowemu, czerpanie siły w pracy nauczyciela”

Działania profilaktyczne

Lekcje wychowawcze w Zakładzie Karnym Wycieczka.
Program profilaktyczny „ Z nami Bezpieczniej”
Program profilaktyczny
„ Alkohol kradnie wolność”, realizowany w ramach lekcji wychowawczych
Program profilaktyczny
„Ars jak dbać o miłość” Spotkania w ramach lekcji wychowawczych.
Profilaktyka uzależnień Warsztaty dla uczniów.
Warsztaty profilaktyki antynikotynowej
Odpowiedzialność prawna młodzieży, lekcje wychowawcze.
Cyberprzemoc, lekcje wychowawcze.
Konkurs profilaktyczny na prezentację multimedialną dotyczącą dopalaczy oraz cyberprzemocy.
Spotkanie dla rodziców – profilaktyka zagrożeń ryzykownych
Spotkanie dla rodziców – nowe zagrożenia – cyberprzemoc, substancje uzależniające.

Działania dotyczące zdrowego odżywiania

Konkurs wiedzy dotyczący zdrowego odżywiania.
Pogadanki dotyczące zasad zdrowego żywienia
„Promocja zdrowych nawyków żywieniowych” - DNI ZDROWIA – degustacje, prezentacje zdowych pokarmów.
Konkurs na zdrową kanapkę
Zapoznanie uczniów z metodą apiterapii, szerokim zakresem produktów pszczelich.

Działania dotyczące aktywności fizycznej

Prowadzenie zajęć dodatkowych z dyscyplin sportowych:
- piłka nożna
- piłka siatkowa
- piłka koszykowa
- piłka ręczna
- lekkaatletyka
- tenis stołowy
Udział w zawodach szkolnych i międzyszkolnych:
- piłka nożna, koszykowa siatkowa, ręczna
- biegi przełajowe
- lekkoatletyka
- tenis stołowy
- biegi na orientację
- narciarstwo alpejskie
Rozmowy z uczniami na temat higieny osobistej, sposobu prawidłowego i zdrowego odżywiania się i wpływu aktywności fizycznej na organizm, psychikę człowieka i jego kondycję fizyczną.
Wyjazd z młodzieżą na lodowisko do Krynicy
Wycieczka turystyczna
Wyjazd na kryty basen kąpielowy znajdujący się w kampusie PWSZ w Nowym Sączu
Rajd Szkolny im. Jana Pawła II w Krynicy

Działania związane z ochroną zdrowia

„Transplantologia”
AIDS profilaktyczne zajęcia dotyczące zakażenia wirusem HIV
Profilaktyka cukrzycy typu drugiego i pierwszego
Profilaktyka raka piersi u kobiet.
Profilaktyka zakażenia wirusem HPV
„ Nie palę” akcja dotycząca szkodliwości palenia tytoniu.
Zaburzenia odżywiania. Anoreksja, bulimia, otyłość
„Uwaga kleszcze” – gazetka ścienna.
„ Nie truj sąsiada” Akcja dotycząca ochrony powietrza.

 

Nasza szkoła otrzymała Certyfikat „Szkoły Promującej Zdrowie” KLIKNIJ TUTAJ