krak.jpg

O szkole

Dzięki połączeniu tradycji, profesjonalizmu i doświadczenia możemy zaoferować naszym uczniom naukę różnych zawodów na poziomie technikum oraz branżowej szkoły I stopnia. Aktualna baza szkoły, stan wyposażenia klas i pracowni w pomoce dydaktyczne, stosowane metody i środki dydaktyczne sprzyjają postępowi wiedzy i wpływają na efektywność nauczania.

Szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, które są gwarancją dobrego przygotowania absolwentów naszej szkoły do studiów i potrzeb rynku pracy: „Małopolska Chmura Edukacyjna”, "Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim", Modernizacja kształcenia zawodowego w Małopolsce II" , "Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego"

Aktualne kierunki kształcenia

Technikum:

 • Technik informatyk
 • Technik leśnik
 • Technik organizacji turystyki
 • Technik mechanik
 • Technik ekonomista
 • Technik żywienia i usług gastronomicznych.
 • Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej

 

Branżowa Szkoła I Stopnia:

Oddziały jedno i wielozawodowe dla uczniów i młodocianych pracowników w zawodach:

 • Cukiernik;
 • Sprzedawca;
 • Elektromechanik pojazdów samochodowych;
 • Fryzjer;
 • Kucharz;
 • Mechanik pojazdów samochodowych;
 • Monter sieci i instalacji sanitarnych;
 • Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie;
 • Murarz-tynkarz;
 • Stolarz;
 • Ogrodnik;
 • Lakiernik;
 • Elektryk;
 • Piekarz;
 • Dekarz;
 • Monter sieci instalacji i urządzeń sanitarnych.

W trakcie trwania całego cyklu kształcenia, zarówno w technikach, jak i szkole branżowej, młodzież odbywa praktyki w dobrze wyposażonych pracowniach i warsztatach znajdujących się w budynkach szkoły oraz w renomowanych zakładach pracy.