musz.jpg

Dyrekcja

Dyrektor
mgr inż. Grzegorz Skalski

Wicedyrektor
mgr  Angelika Duda

Wicedyrektor
mgr Urszula Sadowska

Kierownik szkolenia praktycznego
mgr inż. Justyna Sowińska