slide-2.jpg

Samorząd Uczniowski

 

W Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu prężnie działa Samorząd Uczniowski.

- przewodniczący: Przemysław Bielak - kl. 2 TL
- zastępca: Magdalena Konopka - kl. 2 TET
- skarbnik: Grzegorz Rembiasz - kl. 2 TŻG
- sekretarz: Sylwia Kuchta – kl. 2 TL

Opiekunem Samorządu Uczniowskiego jest mgr Dominika Janczura - Leszko.

Cała społeczność uczniowska zawsze może liczyć na swoich przedstawicieli oraz proponować własne pomysły działań.

"Bez uczniów - nie byłoby nauczycieli,

a bez nauczycieli - nie byłoby szkoły".