tatry2.jpg

Egzaminy zewnętrzne

Egzamin maturalny

Egzamin maturalny w formule 2022

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-w-nowej-formule/

Egzamin maturalny w formule 2023

https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/

 

Egzamin zawodowy

Podstawy programowe

 https://www.ore.edu.pl/2019/08/podstawa-programowa-ksztalcenia-w-zawodach-2019/

Egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie Formuła 2017

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2017/

Egzamin zawodowy Formuła 2019

https://cke.gov.pl/egzamin-zawodowy/egzamin-zawodowy-formula-2019/