8.jpg

Szkolne Koło LOP

  … trzeba ludzi uczyć, w granicach możliwie najszerszych, nie z książek czerpać mądrość, ale z nieba, Ziemi, z dębów…” ( J.A Komeński)

Galeria zdjęć>>

Jeżeli kochasz Polską przyrodę, lubisz wycieczki to LOP jest dla Ciebie :)

Nasze szkolne koło LOP zrzesza ponad 30 uczniów z różnych klas.

Opiekunem koła jest mgr Dominika Pasoń – Kozik.

Działania w roku szkolnym 2013/2014 opierały się głównie na poznaniu form ochrony przyrody na terenie Polski. Byliśmy na dwóch wycieczkach. Odwiedziliśmy:   

1 .TATRZŃSKI PARK NARODOWY:

·         PRZEJSCIE SZLAKIEM DOLINĄ CHOCHOŁOWSKĄ

·         PRZEJSCIE DO SCHRONISKA NA POLANIE CHOCHOŁOWSKIEJ

·         GRY I ZABAWY INTEGRACYJNE UCZNIÓW Z RÓŻNYCH KLAS

·         WŁĄCZAJĄC SIĘ W KAMPANIE DOTYCZĄCĄ TRANSPLANTOLOGII ROZDANIE TURYSTOM ULOTEK

·         PODZIWIANIE PIĘKNA DOLINY CHOCHOŁWSKIEJ Z SZAFRANEM SPISKIM

·         ROZMOWA Z PRZEWODNIKIEM TATRZAŃSKI

FORMY OCHRONY PRZYRODY NA TERENIE TATRZAŃKIEGO PARKU NARODOWEGO

NAJWIĘKSZE ZAGROŻENIA DLA PRZYRODY PARKU

ZASADY GOSPODARKI LEŚNEJ NA TERENIE PARKU NARODOWEGO

2. GORCZAŃSKI PARK NARODOWY:

·         PRZEJŚCIE OD  PRZEŁĘCZY KNUROWSKIEJ SZLAKIEM DO SCHRONISKA

·         PRZEJSCIE DO SCHRONISKA NA TURBACZU

·         ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE DOTYCZĄCE BIORÓŻNORODNOŚCI

·         GRY I ZABAWY PRZY OGNISKU

·         PRZYBLIŻENIE POSTACI NASZEGO PATRONA I ODWIEDZENIE JEGO GROBU NA CMENTARZU W ŁOPUSZNEJ

Celem naszych wycieczek jest poznanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii, poszerzenie wiedzy z rożnych dziedzin życia społecznego, upowszechnienie wśród młodzieży zasad ochrony środowiska naturalnego oraz umiejętności korzystania z zasobów przyrody jak również poprawa kondycji zdrowotnej oraz sprawności fizycznej młodzieży poprzez upowszechnianie form aktywnego wypoczynku.