musz.jpg

Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego

 

Rekrutacja uczniów do udziału w stażach zawodowych/ praktykach zawodowych w związku z realizacją projektu  pn.: Rozwój kształcenia leśnego na poziomie szkoły średniej na terenie pogranicza polsko-słowackiego

Regulmin organizacji praktyk

Załącznik nr 1 Formularz rekrutacyjny