slide-2.jpg

Kiedy zgłosić się po pomoc?

   Dyżury pedagogów
w roku szkolnym 2022/2023

 

Elżbieta Wójcik

Dzień

Godzina

Budynek

Poniedziałek

9.00 – 10.00

 10.00 – 14.00

Dyżur dla rodziców Ul. Batorego/ Daszyńskiego

 Dyżur pedagoga Ul. Batorego/ Krakowska

Wtorek

9.30 – 13.30

13.30 – 15.30

Dyżur pedagoga Ul. Daszyńskiego

Zajęcia rewalidacyjne, ul Batorego

Środa

10.30 – 14.30

14.30 – 16.30

Dyżur pedagoga Ul. Batorego/Krakowska

Zajęcia rewalidacyjne, ul Batorego

Czwartek

9.00 – 14.00

Dyżur pedagoga Ul.Daszyńskiego

Piątek

8.30 – 13.30

Dyżur pedagoga Ul. Daszyńskiego/Batorego

 

Natalia Kalisz

Dzień

Godzina

Budynek

Poniedziałek

8. 00 – 12.00

Dyżur pedagoga ul. Daszyńskiego

Wtorek

8.00 – 11.30

Dyżur pedagoga ul. Batorego / Krakowska

Środa

11.00 – 12.30

12.30 – 13.15

13.35 – 15.15

15.15 – 16.05

Dyżur pedagoga ul. Batorego/ Krakowska

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Dyżur pedagoga ul. Daszyńskiego

Zajęcia korekcyjno – kompensacyjne

Czwartek

11.30 – 14.30

Dyżur pedagoga specjalnego ul. Batorego / Daszyńskiego

Piątek

8.00 – 11.00

 11.00 – 12.00

Dyżur pedagoga specjalnego ul. Daszyńskiego

Dyżur dla rodziców ul. Daszyńskiego

 

Miejsca dyżurów pedagogów mogą się zmieniać w zależności od bieżących potrzeb

 

 


Pedagog proponuje


Rok szkolny w pełni, wkrótce pierwsze podsumowania okresu zimowego, sprawdziany, poprawa ocen oraz egzaminy zawodowe. Warto wypróbować prostą metodę, która pomaga w koncentracji, pamięci, redukuje stresy i napięcia, poprawia komunikację. Metoda ta umożliwia pokonywanie trudności poprzez aktywizację połączeń nerwowych i zintegrowanie mózgu z ciałem. Według twórcy metody, pedagoga - dr Paula Dennisona, systematyczne stosowanie ćwiczeń – choć kilka minut dziennie – może przynieść zaskakujące rezultaty.

Zapraszam do zapoznania się z tą ciekawą propozycją.

                                                                                      Elżbieta Wójcik

Zobacz prezentację - Metoda Dennisona

Szanowny Rodzicu,  zgłoś się do pedagoga szkolnego gdy...


• Twoje dziecko ma problemy w nauce, odnosi szkolne niepowodzenia, nie radzi sobie z problemami szkolnymi lub rodzinnymi.
• Niepokoi Cię zachowanie Twojego dziecka.
• Chcesz porozmawiać o swoim dziecku i Twoich z nim relacjach.
• Masz pytania dotyczące funkcjonowania Twojego dziecka w szkole i jego relacji z rówieśnikami.
• Potrzebujesz wsparcia w procesie wychowania Twojego dziecka, pomocy w doborze działań o charakterze wychowawczym i opiekuńczym.
• Nie wiesz, do jakiego specjalisty zwrócić się ze swoim problemem wychowawczym.
• Znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
• Niepokoi Cię fakt, że Twoje dziecko może mieć kontakt z substancjami uzależniającymi.
• Wyjeżdżasz na dłużej zagranicę i nie wiesz, jakich procedur dopełnić.

 


Tutaj możesz szukać pomocy !

Powiatowa Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Starym Sączu
Stary Sącz, ul. Partyzantów 15
Tel. : 18 446 13 60

Sadecki Ośrodek Interwencji Kryzysowej
Nowy Sącz, ul. Śniadeckich 10A
Tel. 018 449 04 90

Poradnia Profilaktyki i terapii  Uzależnień MONAR
 Nowy Sącz, ul. Narutowicza 6
018 443 74 44

Poradnia Zdrowia Psychicznego
Nowy Sącz, Al. Wolności 49
018 442 56 21 – Poradnia Dzieci i Młodzieży
018 4425626 – Poradnia dla Dorosłych

Mobilne Centrum Informacji Zawodowej
Nowy Sącz, ul. Kochanowskiego 3
Tel. 018 441 35 87

Nowosądecki Młodzieży telefon Zaufania
PN. - PT. 14.00 – 18.00
Tel. 9288
Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
Stary Sącz, ul. Bandurskiego 14B Tel. 018 446 14 35