tatry2.jpg
Wymagania edukacyjne
Poprawiono: 09 luty 2024

Język polski

Technikum klik>>>
Szkoła branżowa klik>>>

Matematyka

Technikum: zakres podstawowy klik>>> zakres rozszerzony klik>>>
Szkoła branżowa klik>>>

Język angielski

Technikum klik>>>
Szkoła branżowa

Język niemiecki

Technikum klik>>>

Filozofia

Technikum klik>>>

Historia

Technikum klasa1>>>  klasa2>>>  klasa3>>>  klasa4>>>
Szkoła branżowa klik>>>

Historia i teraźniejszość

Technikum klik>>>

Historia i społeczeństwo

Technikum cz1 klik>>>  cz2 klik>>> cz3 klik>>>  cz4 klik>>>

Podstawy przedsiębiorczości

Technikum klik>>>
Szkoła branżowa klik>>>

Geografia

Technikum i Szkoła branżowa  zakres podstawowy kl1>>>   zakres podstawowy kl2>>>  zakres podstawowy kl 3>>> zakres rozszerzony cz1 >>>  zakres rozszerzony cz2 >>>

Biologia

Technikum  zakres rozszerzony kl 1>>>     zakres rozszerzony kl 2-3 >>>   zakres podstawowy kl 4>>>  zakres rozszerzony kl 4>>> zakres rozszerzony kl4TLg>>

Chemia

Technikum zakres podstawowy kl 2-3>>>    zakres podstawowy kl 4 >>>

Fizyka

Technikum klasa1>>> klasa2>>>
Szkoła branżowa klasa1>>> klasa3>>>

Informatyka

Technikum klasa1>>>  klasa2>>> klasa3>>>
Szkoła branżowa klik>>>

Wiedza o społeczeństwie

Technikum klik>>>

Wychowanie fizyczne

Technikum i Szkoła branżowa klik>>>

Edukacja dla bezpieczeństwa

Technikum
Szkoła branżowa

Technik informatyk

Systemy operacyjne klik>>>
Pracownia systemów operacyjnych klik>>>
Urządzenia techniki komputerowej klik>>>
Diagnostyka i naprawa urządzeń techniki komputerowej klik>>>
Sieci komputerowe klik>>>
Pracownia lokalnych sieci komputerowych klik>>>
Witryny i aplikacje internetowe klik>>>
Pracownia aplikacji internetowych klik>>>
Systemy baz danych klik>>>
Pracownia baz danych klik>>>

Technik programista

Projektowanie i tworzenie stron internetowych klik>>>
Pracownia stron internetowych klik>>>
Projektowanie i administrowanie bazami danych klik>>>
Pracownia baz danych klik>>>
Podstawy informatyki klik>>>

Technik leśnik

Ochrona przyrody klik>>>
Biologia leśna kl.1 klik>>>
Maszynoznawstwo leśne kl.1 klik>>>
Ochrona i użytkowanie zasobów leśnych kl.1 klik>>>
System informatyczny Lasów Państwowych kl.3 klik>>>
System informatyczny Lasów Państwowych kl.4TLg klik>>>
System informatyczny Lasów Państwowych kl.4TLp klik>>>
Użytkowanie lasu kl.1 klik>>>
Użytkowanie lasu kl.2 klik>>>
Użytkowanie lasu kl.3 klik>>>
Użytkowanie lasu kl.4TLg klik>>>
Użytkowanie lasu kl.4TLp klik>>>
Zajęcia praktyczne kl. 4TLg klik>>>Biologia leśna i łowiecktwo kl.1 klik>>> kl.2 klik>>>
Ochrona lasu kl.2 klik>>> kl.4TLg klik>>>
Hodowla lasu kl.1 klik>>> kl.2 klik>>> kl.3 klik>>> kl.4 klik>>>
Prace hodowlane w leśnictwie kl.2 klik>>> kl.3 klik>>>
Prace urządzeniowe w leśnictwie kl.4TLg klik>>> kl.4TLp klik>>>
Urządzanie lasu kl.4TLg klik>>> kl.3 klik>>> kl.4TLp klik>>>

 

Technik żywienia i usług gastronimicznych

Organizacja produkcji gastronomicznej kl.4 klik>>>
Pracownia gastronomiczna kl.2 klik>>>
Wyposażenie zakładów gastronimicznych kl.2 klik>>>
Zasady żywienia człowieka kl1. klik>>>
Pracownia obsługi klienta kl.4gim klik>>>  kl.4podst klik>>>
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem kl.3 klik>>>
Działalność gospodarcza w gastronomii klik>>>

Technik ekonomista

Praca biurowa klik>>>
Podstawy ekonomii klik>>>

Technik organizacji turystyki

Geografia turystyczna klik>>>
Pracownia gastronomiczna kl.2 klik>>>
Wyposażenie zakładów gastronimicznych kl.2 klik>>>
Zasady żywienia człowieka kl1. klik>>>
Pracownia obsługi klienta kl.4gim klik>>>  kl.4podst klik>>>
Technologia gastronomiczna z towaroznawstwem kl.3 klik>>>

Technik systemów i urządzeń energetyki odnawialnej

Technologia montażu systemów energetyki odnawialnej klik>>
Pracownia podstaw energetki klik>>>
Energetyka odnawialna a środowisko klik>>>
Rysunek techniczny klik>>>
Sterowanie i automatyka systemów energetyki odnawialnej klik>>