slide-2.jpg
Regulaminy i procedury

Procedury dla uczniów, rodziców/prawnych opiekunów >>>KLIK

Procedura funkcjonowania szkoły w czasie epidemii >>>KLIK

Wskazówki dla rodzica >>>KLIK

Wskazówki dla ucznia >>>KLIK