musz.jpg

System monitoringu

Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne rozporządzenie o ochronie danych), informujemy, że:

- Administratorem systemu monitoringu wizyjnego jest Zespół Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu.

- Kontakt z Administratorem tel.: +48 18 446 05 80, fax +48 18 4460580, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.,   

- Monitoring stosowany jest w celu zapewnienia porządku publicznego, bezpieczeństwa uczniów, pracowników i innych osób przebywających na terenie szkoły oraz ochrony przeciwpożarowej.

- Podstawą prawną przetwarzania danych w postaci rejestracji obrazu jest art. 108a ustawy z dnia z dnia 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 996, ze zm.)

- Zapisy z monitoringu wizyjnego przechowywane są przez okres 30 dni. Ze względów technicznych okres ten może ulec skróceniu.

- Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych – Inspektor Ochrony Danych: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., tel. (18) 41 41 820.

- Odbiorcami zapisów z monitoringu wizyjnego będą: zewnętrzne przedsiębiorstwo usługowe ochrony mienia oraz  inne podmioty wyłącznie uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

- Osobie zarejestrowanej przez system monitoringu wizyjnego przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.