slide-2.jpg
01
Gru
Praktyki w Niemczech
Posted by Super User

Projekt „Staże i Praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt pn. „Osiągnąć sukces poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe
w Niemczech”

 

Uczniowie technikum ekonomicznego, na przełomie października i listopada, w  ramach projektu  „Staże i praktyki zagraniczne dla osób kształcących się i szkolących zawodowo” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, wzięli udział w 3-tygodniowych praktykach zagranicznych w Centrum Kształcenia F+U Sachsen GmbH w Chemnitz przyjmującym stażystów z całego świata.

Głównym celem projektu pn. : „Osiągnąć sukces poprzez praktykę i doświadczenie zawodowe w Niemczech”  był transfer wiedzy praktycznej, jak również wspieranie europejskiej współpracy w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego poprzez wzrost mobilności, wiedzy i kompetencji uczniów, a przez to zwiększenie ich szans na zatrudnienie w Unii Europejskiej.

Przed wyjazdem na praktyki do Niemiec, uczniowei czynnie uczestniczyli w przygotowaniu językowym, pedagogicznym i kulturowym.

Środki finansowe projektu pokryły uczniom koszty zwiazane z podróżą , ubezpieczeniem, zakwaterowaniem i wyżywienie oraz kieszonkowe na okres pobytu za granicą. Zostali wyposażeni także w niezbędne materiały dydaktyczne i biurowe.

Podczas praktyk młodzież doskonaliła swoje umiejętności zgodnie z  nowoczesnymi standardami,  poszerzyła swoją wiedzę i umiejętności z zakresu oraganizacji i techniki pracy , poznała nowe tajniki ekonomii oraz prowadzenia własnej działalności.

Uczniowie doskonalili  umiejętność posługiwania się językiem niemieckim w mowie potocznej jak i terminologii branżowej. Poznali kulturę i obyczaje Niemiec, a także atrakcje turystyczne regionu.

Na zakończenie stażu, uczestnicy otrzymali certyfikaty Europass – Mobilność, honorowane na europejskim rynku pracy potwierdzające zdobyte umiejętności i kompetencje.