tatry1.jpg
01
Gru
Leśnicy łapali wiedzę z Chmury
Posted by Super User

Pierwszoklasiści z Technikum leśnego  brali udział w Naukowych Warsztatach Weekendowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych z województwa małopolskiego w ramach projektu „Modernizacja Kształcenia Zawodowego w Małopolsce” edycja II.

Już w piątek był wyjazd autokarem do Krakowa, ponieważ od rana w sobotę rozpoczynały się zajęcia na Uniwersytecie Rolniczym. Pierwsze dotyczyły oznaczania twardości wody - młodzież analizowała skład wód mineralnych. W części laboratoryjnej  uczyli się miareczkować, wykonywali obliczenia, interpretowali wyniki i wyciągali wnioski dotyczące dostosowania ilości detergentów do twardości wody. Następne zajęcia obejmowały tematykę rolnictwa w mieście i sposobów zagospodarowania terenu oraz wymagały wykonania zielników i nasienników. Popołudniowe spotkania naukowe odbywały się na Wydziale Leśnym w Muzeum gleb.

Niedzielna nauka rozpoczęła się od mikroskopowania grzybów pleśniowych występujących w środowisku i żywności. Niezwykle ciekawe były informacje o mykotoksynach i wpływie tych substancji na zdrowie człowieka. Wszystkie kolory gleby, rozróżnianie ciężkich czy lekkich to tematy ostatnich zajęć. Na zakończenie warsztatów  uczniowie pisali test podsumowujący. Najlepsi okazali się: Filip Romanek, Maciej Bysiek i Sylwia Kuchta, za co otrzymali nagrody. Uczestnictwo pierwszoklasistów w naukowych warsztatach poszerzało wiedzę i zainteresowania uczniów, uczyło umiejętności pracy w grupie i nauki przez doświadczenie.

 

Galeria zdjęć >>>