slide-2.jpg
Uczniowie leśnika z uprawnieniami pilarza!

Uczniowie klasy IV uczący się w zawodzie technik leśnik w ramach praktycznej nauki zawodu uczestniczyli w kursie pilarza - operatora pilarki spalinowej, zorganizowanym przez Nadleśnictwo Stary Sącz. Po wykładach teoretycznych, przyszła pora na ćwiczenia praktyczne. Podczas czternastu dni spędzonych na powierzchni leśnej, uczniowie nabyli umiejętności obsługi i konserwacji pilarek spalinowych, ścinania i obalania drzew oraz ściągania drzew zawieszonych. Ostatniego dnia po zdaniu egzaminu młodzi leśnicy otrzymali zaświadczenia o ukończeniu kursu, potwierdzające zdobycie dodatkowych kwalifikacji.

Czwartoklasiści są bardzo zadowoleni z tej formy zajęć, która pozwoliła im nie tylko spojrzeć na gospodarkę leśną od praktycznej strony, ale przede wszystkim zdobyć uprawnienia przydatne w przyszłości na rynku pracy.

Nabywane podczas kursu umiejętności ścinki, okrzesywania, manipulacji drewna oraz wiedza z zakresu BHP podczas wykonywania prac z zakresu użytkowania lasu są bardzo przydatne w pracy leśnika mówi dyrektor szkoły Grzegorz Skalski

Galeria zdjęć >>>