slide-4.jpg
Technik leśnik tylko w naszej szkole

Ósmoklasisto – interesuje Cię przyroda i wszystko, co z nią związane? Lubisz spędzać czas w otoczeniu natury? Chciałbyś poznać zagadnienia związane z ochroną lasów, racjonalnym ich gospodarowaniem czy też łowiectwem i ochroną przyrody, a także nauczyć się więcej o drewnie i jego konserwacji, funkcjonowaniu lasu, roślin i zwierząt? Jeśli marzysz o pracy na łonie natury, chcesz chronić i pielęgnować lasy oraz szukasz szkoły, która łączy pasję z przygotowaniem do zawodu, Technikum Leśne w Zespole Szkół w Starym Sączu to idealna szkoła dla Ciebie!

Uczniowie naszego kierunku zdobywają rozległą wiedzę w zakresie hodowli lasu, ochrony przyrody, gospodarki łowieckiej, użytkowania lasu, planowania i zarządzania pracami leśnymi oraz wielu innych. Uczą się dbać o zdrowie i rozwój drzewostanów, rozpoznawać gatunki zwierząt, ptaków, owadów oraz rodzime drzewa, krzewy i rośliny na podstawie różnych cech… A to tylko mały wycinek zagadnień, bo całość problematyki i zakres ciekawego materiału nauczania z pewnością nie zmieściłyby się na tej stronie.

Jednym z najważniejszych wydarzeń dla młodych leśników jest ślubowanie, czyli tzw. „rykowisko”. Pierwszoklasiści pod okiem maturzystów przygotowują się do uroczystego wstąpienia do braci leśnej. Podczas tego wydarzenia czeka na nich specjalny chrzest i różnego rodzaju konkurencje.

Kandydaci na leśników kształcą się nie tylko w szkole – raz w tygodniu uczęszczają na zajęcia praktyczne w różnych zakątkach Nadleśnictwa Stary Sącz. Oprócz tego od dwóch tygodni do miesiąca w danym roku szkolnym odbywają praktykę zawodową. W ramach praktyk dokonują m. in. czyszczeń w lasach, szacunków brakarskich, kontroli występowania szkodników leśnych, prac szkółkarskich. Krótko mówiąc – utrwalają w terenie informacje przyswojone w szkolnych ławkach i mogą doskonalić swoje umiejętności. Poza kartkówkami i sprawdzianami, jako prace na ocenę, oddają nauczycielom zbiory – pozyskane w lesie pędy, szyszki, zioła czy nasiona.

Technikum zapewnia kursy zawodowe, stanowiące uzupełnienie zdobywanych kwalifikacji. W obrębie zajęć praktycznych uczniowie biorą udział w kursie pilarza. Ponadto w ramach rozrywki, ale również dalszego kształcenia młodzież chętnie bierze udział w wycieczkach zawodowych na terenie kraju, a także do Niemiec, gdzie uczy się zasad gospodarki leśnej od naszych zachodnich sąsiadów. Oprócz zwiedzania i poznawania nowych, pięknych miejsc jest również czas na edukację w postaci dyskusji ze specjalistami.

W szkole działa koło Ligi Ochrony Przyrody, przez które organizowane są kilkudniowe wycieczki do schronisk górskich, umożliwiające miłośnikom natury i przygód zdobywanie szczytów, poznawanie najbardziej urokliwych obszarów naszego kraju. Stanowią świetną przestrzeń do integracji i kreowania wspólnie niezapomnianych momentów.

Uczniowie, chcąc rozwijać swoje zainteresowania, mogą brać udział w różnych konkursach, np.: Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych (blok leśnictwo) organizowanej przez Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, czy ogólnopolskiej Olimpiadzie Ekologicznej.

Kierunek ten jest bardzo przyszłościowy i daje wiele możliwości. Pracy można szukać nie tylko w nadleśnictwach, ale również w parkach narodowych, krajobrazowych czy też w branżach związanych z ochroną środowiska. Dużą zaletą jest możliwość pracy na świeżym powietrzu oraz różnorodność wykonywanych zadań.

Tegoroczne absolwentki – Daria i Julia – komentują pięć lat spędzonych w starosądeckim Zespole Szkół:

„Jako absolwentka Technikum leśnego bardzo miło wspominam lata spędzone w murach tej szkoły. Gdybym miała ponownie wybrać, gdzie chcę kontynuować edukację, znowu postawiłabym na ZS w Starym Sączu. To tutaj poznałam cudownych ludzi, zarówno przyjaciół jak i nauczycieli. To tu dorastałam i kształtowałam samą siebie. Wspólnie spędzony czas z klasą w szkole, w lesie, na wycieczkach był wyjątkowy i niezapomniany”.

„Jako już absolwentka tej szkoły mogę śmiało polecić leśny profil. Różnorodne przedmioty zawodowe, zapewniające rozwój w tym kierunku, zajęcia praktyczne, które doskonale przygotowują do egzaminu zawodowego, a także organizacja wycieczek zawodowych, jak i praktyk np. w Niemczech, sprawiły, że było to najwspanialsze 5 lat mojego życia. Śmiało mogę stwierdzić, że wiedza, która została mi przekazana, pozwoli mi rozwijać się dalej w tym kierunku”. 

A więc dołącz do nas i odkryj, jak ciekawy może być świat leśnictwa!

Galeria zdjęć >>>