musz.jpg
Międzynarodowy Dzień Tolerancji
Poprawiono: 16 listopad 2023

Tolerancja to szacunek, akceptacja i uznanie bogactwa różnorodności kultur na świecie, naszych form wyrazu i sposobów na bycie człowiekiem. Sprzyja jej wiedza, otwartość, komunikowanie się oraz wolność słowa, sumienia i wiary. Tolerancja jest harmonią w różnorodności. To nie tylko moralny obowiązek, ale także prawny i polityczny warunek. Tolerancja – wartość, która czyni możliwym pokój – przyczynia się do zastąpienia kultury wojny kulturą pokoju.

Dziś na całym świecie obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Tolerancji, ustanowiony 12 grudnia 1995 roku przez Zgromadzenie Ogólne ONZ z inicjatywy UNESCO. Dzień ten ma na celu promowanie szacunku, akceptacji i uznania bogactwa różnorodności kulturowej na świecie. Jest to odpowiedź na rosnącą falę wszelakiej nietolerancji czy dyskryminacji. To także przypomnienie, że każdy człowiek zasługuje na szacunek i akceptację, bez względu na pochodzenie, kulturę, religię. Dzień ten to również dobra okazja do refleksji nad własną postawą w odniesieniu do innych osób.

Nie myl mojego milczenia z ignorancją, spokoju z akceptacją, czy życzliwości z uległością. Współczucie i tolerancja nie są bowiem oznaką słabości, lecz siły. - Dalajlama