slide-4.jpg
Drodzy Ósmoklasiści !!!
Poprawiono: 24 maj 2023

Już niedługo będziecie po egzaminach kończących szkołę podstawową. Przed Wami kolejny, ważny etap edukacyjny – wybór szkoły ponadpodstawowej. To odpowiedzialna i ważna decyzja, mająca wpływ na Wasze życie. Właśnie w tym miejscu otwierają się drzwi do realizacji marzeń i rozwoju intelektualnego. Warto się zastanowić, jak to zrobić, aby Twój wybór był trafny. Należy mieć świadomość, że wybór ten może wytyczać dalszą drogę Twojej kariery zawodowej. Zadbaj o swoją przyszłość i wybierz kierunek, który pozwoli Ci zdobyć wykształcenie przy jednoczesnej nauce zawodu.

Większość z Was ma już zapewne sprecyzowane plany dotyczące ścieżki edukacyjnej, inni je weryfikują, a jeszcze inni dopiero stają przed tym ważnym życiowym wyborem.

Dzisiejszy rynek pracy pokazuje, że pojawiła się ogromna potrzeba kształcenia zawodowego. Brakuje fachowców z wielu dziedzin, a czekający na nich pracodawcy oferują wysokie zarobki.

Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu ma kilka propozycji pełnych unowocześnień i innowacji. Jeżeli zamierzać zdobyć wykształcenie na najwyższym poziomie, możesz:

- wybrać nasze Technikum, wówczas nauka w trakcie studiów to prawdziwa przyjemność,

- wybrać naszą Branżową Szkołę I stopnia, w której znakomicie przygotujesz się do pracy w wymarzonym zawodzie.

Szkoła ukierunkowana jest na kształcenie kompetencji ogólnych i zawodowych, dzięki którym uczniowie zdobywają zawód oraz zyskują wiedzę i umiejętności pozwalające im odnaleźć się na rynku pracy. Jako absolwenci mogą studiować na dobrych uczelniach wyższych. Nauczanie przedmiotów ogólnokształcących realizowane jest na poziomie podstawowym oraz rozszerzonym. Odkrywamy talenty, rozwijamy pasje młodzieży, a także wspieramy wszystkich mających jakiekolwiek trudności, dostosowujemy programy nauczania oraz pracujemy zróżnicowanymi metodami, dając każdemu szansę realizacji potrzeb edukacyjnych stosownie do jego możliwości.

BAZA SZKOŁY

Zespół Szkół to szkoła na miarę XXI wieku i w pełni wyposażona placówka dydaktyczna. Tablice multimedialne i nowoczesne pracownie to pomoce naukowe, bez których nie da się dziś zdobywać przyszłości. W szkole znajdują się, nie licząc typowych sal lekcyjnych, pracownie przystosowane do nauki zawodu, służące uczniom wszystkich typów techników oraz szkoły branżowej.

Sale lekcyjne i pracownie wyposażone są w  nowoczesne rzutniki i tablice  multimedialne, telewizory, komputery, drukarki, i inne pomoce dydaktyczne związane z profilem nauczania, co zapewnia atrakcyjną realizację podstawy programowej. W pobliżu szkoły znajduje się internat.

 

WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z FIRMAMI

Współpracujemy z uczelniami wyższymi, dzięki czemu uczniowie mają bezpośredni kontakt z uczelniami poprzez wykłady, warsztaty, szkolenia, praktyki. Wiemy, że dobra przyszłość naszych absolwentów, to dobrze płatna praca. Dlatego nasza szkoła współpracuje z wieloma firmami, które nie tylko oferują praktyki i miejsca pracy dla naszej młodzieży, ale organizują też liczne kursy i szkolenia.

STYPENDIA DLA NAJLEPSZYCH

Wyjątkowo zdolni uczniowie naszej szkoły otrzymują stypendia naukowe

ZAJĘCIA POZALEKCYJNE. KONKURSY

Nauczyciele prowadzą zajęcia pozalekcyjne: wyrównawcze, sportowe, przedmiotowe - poszerzające wiedzę ucznia o interesujących go zagadnieniach i rozwijające umiejętności, przygotowujące do egzaminów maturalnych i zawodowych.

Uczniowie biorą udział w projektach unijnych. Szkoła podejmuje działania własne w zakresie organizacji dodatkowych kursów kwalifikacyjnych i doskonalących, dzięki którym uzyskują nowe kompetencje przydatne w życiu codziennym i zawodowym, które są również gwarancją dobrego przygotowania absolwentów naszej szkoły do studiów i potrzeb rynku pracy. Aktualnie szkoła uczestniczy w projektach współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej Małopolska Chmura Edukacyjna w szkołach Powiatu Nowosądeckiego” oraz „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim. Uczniowie mają możliwość jeszcze w trakcie edukacji zdobywać dodatkowe uprawnienia, nabywać nowe umiejętności i doświadczenie zawodowe potrzebne na rynku pracy.

Nasi  uczniowie chętnie biorą udział w konkursach z przedmiotów ogólnokształcących i zawodowych, a także w konkursach artystycznych i zawodach sportowych. Konkursy organizowane są przez nauczycieli naszej szkoły i instytucje pozaszkolne.

Szkoła również uczy wrażliwości społecznej, otwartości na potrzeby innych ludzi i niesienia pomocy. Zaangażowanie uczniów w działalność wolontaryjną jest dowodem ich społecznej wrażliwości, a liczne akcje szkolne czy pozaszkolne inspirują do kreatywnego myślenia.

IMPREZY SZKOLNE

W szkole funkcjonuje Samorząd Uczniowski, który współuczestniczy w przygotowywaniu wielu uroczystości szkolnych. Organizowane są też inne imprezy o charakterze cyklicznym, na które zapraszani są uczniowie ze szkół Powiatu Nowosądeckiego. Jest to jeden ze sposobów na aktywne uczestniczenie w życiu lokalnej społeczności oraz promocję naszej szkoły.

SZKOŁA ATRAKCYJNA DLA UCZNIÓW

Lekcje prowadzone przez naszych nauczycieli ukierunkowane są na rozwój kompetencji ucznia. Na zajęciach tworzone są sytuacje sprzyjające rozwojowi zainteresowań i wzbudzaniu motywacji do pokonywania trudności. Wykorzystywanie pomocy dydaktycznych, metod aktywizujących i praca w grupie sprzyjają uczeniu się, rozwijaniu umiejętności oraz integracji.

Integrowaniu uczniów służą także spotkania warsztatowe dla klas pierwszych organizowane przez pedagogów szkolnych i wycieczki klasowe (krajowe i zagraniczne) organizowane przez wychowawców klas.

Przyjemnością dla uczniów i formą dopełniania ich edukacji są wyjścia do kina i wyjazdy do teatru.

Przyjazna i bezpieczna dla uczniów jest lokalizacja szkoły. Pomieszczenia szkolne są przestronne, czyste i zadbane. Szkoła dysponuje boiskami sportowymi oraz parkingiem.

W szkole znajdują się również trzy biblioteki szkolne, które dysponują bogatym księgozbiorem. Klasy technikum leśnego mogą korzystać z bezpłatnych podręczników oraz czasopism o tematyce leśnej. Biblioteki wyposażone są w  nowoczesny sprzęt multimedialny, a przychylne godziny otwarcia służą młodzieży, która ma utrudniony dojazd do domu.  

Możemy pochwalić się wykwalifikowaną kadrą nauczycieli, którym na sercu leży dobro młodzieży, jej rozwój i osiąganie przez nią sukcesów edukacyjnych. Ważna jest każda osoba - uczeń, rodzic ucznia, dyrektor, wicedyrektor, wychowawca, nauczyciel, pedagog szkolny, bibliotekarz, pracownik administracji i obsługi. Nasze relacje opieramy na szacunku, zaufaniu i życzliwości.

Życzymy Wam drodzy Ósmoklasiści otwartości na nowe możliwości, liczymy iż nie zabraknie Wam zapału i wytrwałości w dążeniu do osiągnięcia zamierzonych aspiracji i celów. Mamy nadzieję, że będziecie realizowali swoje zamierzenia związane z dalszym rozwojem
w naszej Szkole, do której serdecznie Was zapraszamy – nasza szkoła to dobry krok w przyszłość!

 

                                                                               Społeczność szkolna

                                                                                Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera

                                                                                w Starym Sączu