slide-2.jpg
Nauka i wychowanie przez prewencję
Poprawiono: 22 maj 2023

W kwietniu kl. 2 TŻG (pod opieką wychowawcy Doroty Kulig–Marcisz i nauczyciela przedmiotów zawodowych – Krystyny Hotloś) wzięła udział w zajęciach na terenie Zakładu Karnego w Nowym Sączu z zakresu edukacji prawnej związanej z prewencją przestępstw. Uczniowie dowiedzieli się, od kiedy i na jakich zasadach ponosi się odpowiedzialność karną i co grozi nieletnim za łamanie prawa.

Młodzież uczestniczyła w spacerze edukacyjnym, zapoznała się z wielowiekową historią zakładu oraz aktualnymi warunkami odbywania kary pozbawienia wolności przez skazanych.

Zastępca dyrektora Zakładu Karnego, pan mjr Sławomir Bogacz, oprowadził uczniów po jednostce prewencyjnej i pokazał, jak wygląda życie w więzieniu oraz praca w Służbie więziennej.  

Dziękujemy za niezwykłą lekcję wychowawczą.

Galeria zdjęć >>>