tatry2.jpg
Biologia nie jest trudna, biologia nie jest nudna
Poprawiono: 17 maj 2023

W naszej szkole dbamy o atrakcyjne zajęcia. Na lekcję biologii pani Dominika Pasoń-Kozik zaprosiła absolwenta naszego Technikum Leśnego, obecnie studenta Uniwersytetu Rolniczego Wydziału Leśnego w Krakowie pana inżyniera Przemysława Depczyńskiego.  Opowiadał  o swoich pasjach związanych z przyrodą, a w szczególności o płazach.

Uczniowie uczestniczący w zajęciach mieli możliwość oglądania niesamowitych zdjęć dotyczących płazów, ale w szczególności obserwować okazy, które pan inżynier przyniósł na lekcje biologii. Wiemy,  że ciekawa lekcja jest szansą na rozwijanie zainteresowań naszych uczniów. „Aby zapalać innych, samemu trzeba płonąć” spotkania z pasjonatami są szansą, aby zapalić uczniów do zdobywania wiedzy.

Galeria zdjęć >>>