slide-4.jpg
Jak działa oczyszczalnia ścieków?
Poprawiono: 08 maj 2023

Podczas wyjazdu zawodowego uczniowie 2 klasy Technikum Urządzeń i Systemów Energetyki Odnawialnej wraz z opiekunami p. Justyną Sowińską i p. Piotrem Stojkiem poznali tajniki odzyskiwania czystej wody ze ścieków oraz wykorzystania biogazowni jako odnawialnego źródła energii. Nowosądecka oczyszczalnia ścieków jest jedną z najbardziej oszczędnych w użytkowaniu. Sama wytwarza energię do zasilania swoich urządzeń. Jest zakładem samowystarczalnym energetycznie.

Obiekt  służy mieszkańcom Nowego Sącza, Nawojowej i Kamionki Wielkiej od  1996 roku. Przez oczyszczalnię przepływa rocznie około dziewięciu milionów metrów sześciennych ścieków.

Ścieki przypływają do oczyszczalni rurą o średnicy 1400 mm. Następnie wpływają do pompowni, która przesyła je do urządzeń oczyszczających za pomocą pomp Archimedesa. Tam specjalne urządzenie zatrzymuje większe odpady znajdujące się w ściekach. Następnie nieczystości przepływają do dwóch piaskowników i łapaczy tłuszczu, gdzie usuwany jest piasek i tłuszcz. Tłuszcz gromadzony jest w specjalnym magazynie, a następnie odprowadzany do komór fermentacyjnych. W tym czasie ścieki kierowane są do dwóch osadników wstępnych. Nagromadzona w nich substancja poddawana jest wstępnej fermentacji, a następnie oczyszczana ze związków azotu i fosforu. Efektem tego procesu jest woda, która już bez nieprzyjemnego zapachu i zanieczyszczeń trafia do Dunajca

Bardzo dziękujemy Sądeckim Wodociągom za  możliwość zwiedzania Oczyszczalni Ścieków.

 

Galeria zdjęć >>>