krak.jpg
Dzień Ziemi
Poprawiono: 24 kwiecień 2023

Kolejny raz w Dniu Ziemi uczniowie naszej szkoły kształcący się w zawodzie technik leśnik uczestniczyli w akcji sadzenia drzew na terenie Zakładu Uzdatniania Wody Sądeckich Wodociągów w Świniarsku. Dzień Ziemi - to doskonała okazja do upowszechniania właściwych postaw proekologicznych i przedstawienia szerokiej liczbie odbiorców zagrożeń naszej planety oraz podjęcie dyskusji o zależnościach pomiędzy ochroną środowiska naturalnego, a zdrowiem i życiem ludzi.

 

Idea troski o naszą planetę łączy ludzi na całym świecie. Każdy z nas ma wpływ na dobrostan Ziemi. Głównym celem święta, któremu w tym roku towarzyszy hasło „Ziemia na krawędzi” jest przybliżenie społeczeństwu wszelkich problemów związanych ze współczesną ekologią, upowszechnianie czystych technologii, szeroko pojęta edukacja w zakresie ochrony środowiska i propagowanie idei zrównoważonego rozwoju.

 

Galeria zdjęć >>>