krak.jpg
Dzień Otwarty z Samorządem Uczniowskim
Poprawiono: 21 kwiecień 2023

Podczas Dnia Otwartego z Samorządem Uczniowskim odwiedziło naszą szkołę blisko 150 osób. Uczniowie klas VIII szkół podstawowych oraz rodzice mieli okazję zapoznać się z bazą dydaktyczną naszej szkoły, spotkać się z nauczycielami i uczniami, dowiedzieć się, jakie możliwości daje nauka w starosądeckim Zespole Szkół, a także poznać zawody, w których kształcimy.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się zajęcia ruchowe oraz taneczne zorganizowane w zmodernizowanej sali gimnastycznej. Po pełnym wrażeń oraz zainteresowania ze strony gości Dniu Otwartym, spodziewamy się że jeszcze więcej osób odwiedzi naszą szkołę w czasie Pikniku Ekologicznego w dniu 31 maja br. na który już serdecznie zapraszamy. Spodziewamy się także, że we wrześniu na szkolnych korytarzach spotkamy wielu przybyłych uczniów z ostatnich klas szkół podstawowych w roli uczniów klas pierwszych.

Galeria zdjęć >>>