musz.jpg
Marzysz żeby zostać leśnikiem?
Poprawiono: 24 marzec 2023

Lasy mają nie tylko znaczenie gospodarcze. Wywierają wpływ na środowiskowo naturalne i klimat, spełniają też ważną rolę społeczną. Prowadzenie wielofunkcyjnej i zrównoważonej gospodarki leśnej to zadanie dla leśnika.

Technik leśnik - to zawód dla osób kreatywnych, lubiących kontakt z przyrodą, zainteresowanych ochroną środowiska. W trakcie nauki uczeń zdobywa wiedzę i umiejętności w zakresie: organizowania i nadzorowania prac związanych z hodowlą lasu, ochroną zasobów leśnych, prowadzenia prac pomiarowych i inwentaryzacyjnych w drzewostanach, prowadzenia prac związanych z pozyskiwaniem surowca drzewnego oraz użytków ubocznych, organizowania prac związanych z łowiectwem i rekreacyjnym zagospodarowaniem lasu, a także prowadzenia edukacji leśnej społeczeństwa – mówi  Grzegorz Skalski – dyrektor szkoły.

Marzysz, żeby zostać leśnikiem. To wspaniały i wyjątkowy zawód. Możesz go zdobyć, kształcąc się w zawodzie technik leśnik w Zespole Szkół w Starym Sączu.

 

Galeria zdjęć >>>