en1.jpg
Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej
Poprawiono: 14 marzec 2023

W bogatej ofercie edukacyjnej Zespołu Szkół w Starym Sączu znajduje się także zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej.

Kształcenie w tym zawodzie to odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie i zmieniającą się strukturę źródeł energii, wśród których coraz istotniejsze znaczenie odgrywają źródła o charakterze niekonwencjonalnym- mówi dyrektor szkoły Grzegorz Skalski.

Zawód ten łączy w sobie zagadnienia związane z energetyką, inżynierią środowiska oraz budownictwem autonomicznym i zrównoważonym energetycznie. Jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację w zakresie: energetyki wodnej, wiatrowej, geotermalnej, słonecznej. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone są w formie teoretycznej i praktycznej, obejmują również praktyki zawodowe w branżowych firmach.
Wycieczki zawodowe (elektrownie wodne, farmy fotowoltaiczne, elektrociepłownie, kotłownie miejskie) oraz akcje promujące zawód dodatkowo rozwijają kompetencje.
Uczniowie nabywają podstawy teoretyczne oraz umiejętności niezbędne do pracy związanej z odczytywaniem dokumentacji technicznej dotyczącej instalacji odnawialnych źródeł energii, montażem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, prowadzeniem serwisu oraz kontrolą działania urządzeń, instalacji i systemów energetyki odnawialnej, a także prowadzenia napraw i modernizacji istniejących instalacji. Swoje umiejętności doskonalą w stale doposażanych pracowniach  i warsztatach, korzystając z programów do wspomagania projektowania, narzędzi specjalistycznych i dedykowanych pomocy dydaktycznych. Uczniowie poznają nowoczesne  rozwiązania i technologie z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej,  wodnej, a także wykorzystania biomas. W specjalistycznych pracowniach uczą się nie tylko projektować ale także wykonywać instalacje solarne i fotowoltaiczne. Wykonują również operacje  z zakresu połączeń lutowanych, zgrzewanych, zaciskanych, klejonych i gwintowanych instalacji rurowych  oraz współpracującej armatury. Dokonują połączeń elementów fotowoltaicznych o oraz elektrowni wiatrowych. Wykonują pomiary ciśnieniowe oraz elektryczne.

Absolwent tego kierunku może liczyć na atrakcyjne oferty pracy, uwzględniając:

- firmy zajmujące się projektowaniem i montażem kotłowni ekologicznych,
- przedsiębiorstwa trudniące się instalacją i produkcją kolektorów słonecznych, ogniw fotowoltaicznych, pomp ciepła, pieców na biomasę i innych urządzeń energetyki odnawialnej,
- obsługę i serwis urządzeń energetyki odnawialnej,
- firmy dystrybutorskie i doradcze zajmujące się urządzeniami ekoenergetyki,
- hurtownie instalatorstwa sanitarnego, centra ekologicznych systemów grzewczych,
- własną działalność gospodarczą w szeroko pojętej branży „energii zielonej”

 

Galeria zdjęć >>>