en1.jpg
Światowy Dzień Inżyniera - z wizytą w Akademii Nauk Stosowanych w Nowym Sączu
Poprawiono: 06 marzec 2023

W piątek 3 marca klasy 2TEO oraz 3 TEE wzięły udział w obchodach Światowego Dnia Inżyniera zorganizowanego przez Akademię Nauk Stosowanych w Nowym Sączu. Celem spotkania było przedstawienie studentom i uczniom szkół ponadpodstawowych ważnego wkładu przyszłych inżynierów do zrównoważonego rozwoju i nowoczesnego życia. Nasi uczniowie wysłuchali wykładów,  oraz mieli okazję uczestniczyć w warsztatach i laboratoriach  propagujących  wiedzę techniczną.

Wśród uczniów naszej szkoły duże zainteresowanie wzbudził wykład pt. ,,Pasje Inżynierów ", w którym autor zobrazował rozwój technologii elektrotechnicznej, elektronicznej i informatycznej.

Podczas spotkania było zorganizowanych wiele ciekawych warsztatów tematycznych, których celem było poszerzenie wiedzy i umiejętności zdobywanych w szkołach ponadpodstawowych zgodnych z naszymi kierunkami kształcenia :

 - technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej,

 - technik mechanik,

 - technik informatyk,

 - technik programista.

Z dużym zaangażowaniem uczestniczyliśmy w Warsztatach energetycznych, gdzie budzącą ciekawość była demonstracja uzyskiwania paliwa wodorowego z wykorzystaniem paneli fotowoltaicznych.

W czasie Warsztatów 3D można było poznać i zobaczyć nową technologię drukowania części maszyn, zastępującą tradycyjne metody wytwarzania. 

Kolejna część spotkania dotyczyła prezentacji sprzętu naukowo badawczego, w ramach którego odbyły się laboratoria : metrologii technicznej, inżynierii materiałowej, bioniki, wytwarzania przyrostowego.

Uczniowie aktywnie uczestniczyli w spotkaniu. Wykonywali ćwiczenia i zadawali pytania.
Miłym akcentem była rozmowa i wymiana doświadczeń z naszymi absolwentami technikum informatycznego a obecnymi studentami drugiego roku uczelni -  Marcelem i Pawłem.

opracował: Piotr Stojek

Galeria zdjęć >>>