slide-1.jpg
Olimpiada Wiedzy o Turystyce
Poprawiono: 04 listopad 2022

Dnia 2 listopada w naszej szkole odbył się etap szkolny X Olimpiady Wiedzy o Turystyce. Głównym organizatorem Olimpiady jest Uniwersytet Łódzki: Wydział Nauk Geograficznych Instytut Geografii Miast, Turyzmu i Geoinformacji. Najważniejszym celem jest rozwijanie zainteresowań turystyką oraz pogłębianie wiedzy i umiejętności z zakresu turystyki wśród młodzieży.

Do pierwszego – szkolnego etapu przystąpiło jedenastu uczniów z klasy IV TOTp, III TOT oraz II TOT. Zwycięzcami tego etapu zostali – Olgierd Kołacz z kl. II TOT oraz Filip Podgórski z kl.III TOT – GRATULUJEMY!

Jako zwycięzcy zostali zakwalifikowani do etapu okręgowego i będą reprezentowali naszą szkołę w kolejnych zmaganiach olimpijskich.

Koordynator etapu szkolnego
X Olimpiady Wiedzy o Turystyce
           - nauczyciel przedmiotów turystycznych
– Krystyna Hotloś