slide-2.jpg
Stop przemocy rówieśniczej
Poprawiono: 04 listopad 2022

W październiku obchodzony był Międzynarodowy Dzień bez Przemocy. To doskonała okazja do tego, by poruszać kwestie związane z zachowaniami agresywnymi i przemocą, również tą, która dzieje się w naszych szkołach.

Niestety, przemoc w otaczającej nas rzeczywistości, stała się zjawiskiem powszechnym, między innymi dlatego, że ma różne oblicza. Nie zawsze jesteśmy w stanie od razu ją zauważyć – to nie tylko siniaki i zadrapania... Ofiary przemocy często wstydzą się tego, czego doświadczają, mają poczucie winy, boją się prosić o pomoc.

Nie wolno nam przechodzić obojętnie, ważne, byśmy wszyscy reagowali na wszelkie przejawy agresji, przemocy. Tylko tak możemy przeciwstawić się łamaniu podstawowych praw każdego z nas. Pamiętajmy, że milcząc, dajemy ciche pozwolenie na podejmowane przez sprawcę działania uderzającego fizycznie czy psychicznie w drugiego człowieka.

My wszelkim przejawom agresji i przemocy mówimy STOP!

Pedagożki szkolne

Źródło: Pedagoga sposób na.