en1.jpg
Rada pedagogiczna 31.08.2022
Poprawiono: 25 sierpień 2022

1.W dniu 31 sierpnia 2022 r. o godzinie 10.00 w Auli przy ul. Daszyńskiego 15 odbędzie się posiedzenie Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu.

2.Przewidywany porządek posiedzenia:

1) Otwarcie posiedzenia, powitanie członków Rady Pedagogicznej.

2) Przedstawienie porządku obrad i jego zatwierdzenie.

3) Zatwierdzenie protokołu z poprzedniego posiedzenia Rady Pedagogicznej.

4) Zmiany personalne.

5) Kalendarz roku szkolnego 2022/23.

6) Dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktycznych- propozycje.

7) Tygodniowy plan lekcji i plan dyżurów.

8) Plan pracy szkoły na rok szkolny 2022/23.

9) Powołanie zespołów przedmiotowych, komisji stałych oraz przydział dodatkowych czynności dla nauczycieli.

10) Plan doskonalenia zawodowego nauczycieli.

11) Ustalenie sposobów wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego sprawowanego przez dyrektora szkoły.

12) Stypendia Starosty Powiatu Nowosądeckiego dla uczniów.

13) Nagrody Starosty Powiatu Nowosądeckiego.

14) Zatwierdzenie klasyfikacji po egzaminach poprawkowych.

15) Sprawy bieżące

3. Przewidywany czas trwania posiedzenia ok. 2,5 godziny