inne3.jpg
Ekonomia- to jest to!
Poprawiono: 21 czerwiec 2022

Technikum Ekonomiczne w Zespole Szkół im. ks. prof. J. Tischnera w Starym Sączu, to doskonały wybór dalszej drogi kształcenia dla ósmoklasistów, którzy pragną zostać „rekinami biznesu”.  O tym profilu technikum powinni pomyśleć uczniowie interesujący się sprawami ekonomicznymi i gospodarczymi, a swoją przyszłość wiążą z finansami.

W Technikum Ekonomicznym można nabyć bardzo przydatną wiedzę, która zostanie wykorzystana w praktyce. Uczniowie uczą się obsługi programów księgowych oraz kadrowych. Znają zasady obliczania podatków i składek ZUS, potrafią analizować wskaźniki ekonomiczne, sporządzać pisma handlowe.

W ramach projektu realizowanego w Zespole Szkół: „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”, uczniowie Technikum Ekonomicznego mogą zrealizować zupełnie bezpłatnie kurs księgowości, kurs obsługi kasy fiskalnej. W bieżącym roku szkolnym młodzi adepci ekonomii, ukończyli kurs i pomyślnie zdali egzamin, otrzymując certyfikaty „Pracownik ds. Rachunkowości i Księgowości”. Bez wątpienia czyni to uczniów konkurencyjnymi na rynku pracy.

- Nauka w Technikum Ekonomicznym jest bardzo ciekawa. Łączymy zajęcia teoretyczne z praktycznymi. W przyszłości planuję studiować ekonomię i jestem pewna, że zdobyta wiedza w szkole średniej, ułatwi mi dalszą edukację- stwierdza Aleksandra, uczennica technikum.

W celu wzbogacenia wiedzy ekonomicznej, w szkole dla uczniów organizowane są bardzo ciekawe spotkania. Przykładowo, ostatnio w murach Zespołu Szkół gościł Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy. Poza tym w ramach programu „Twoje dane- Twoja sprawa”, uczniowie Technikum Ekonomicznego przeprowadzili warsztaty dla podopiecznych Dziennego Domu Seniora w Starym Sączu. W ten sposób podzielili się swoją wiedzą na temat ochrony danych osobowych.

Warto również wspomnieć, że ukończenie Technikum Ekonomicznego,  daje bardzo duże możliwości. Absolwenci mogą pracować w biurach rachunkowych, urzędach skarbowych, pocztowych, agencjach ubezpieczeniowych, biurach maklerskich. Poza tym mają także możliwość prowadzić własną działalność gospodarczą w każdej branży.

Zapraszamy do Technikum Ekonomicznego w Zespole Szkół im. ks. prof. J. Tischneraw Starym Sączu!

 

Galeria zdjęć >>>