slide-4.jpg
"Cudze chwalicie, swego nie znacie..."
Poprawiono: 20 czerwiec 2022

Lekcje w terenie stanowią ciekawą alternatywę zarówno dla uczniów, jak i nauczycieli. Pamiętając o tym, nauczycielka historii, pani Dominika Janczura – Leszko, co roku organizuje takie lekcje dla swoich uczniów. Tym razem klasa 1 TEO w dniu 8 czerwca miała lekcję na temat historii Starego Sącza. Uczniowie przygotowali referaty, które wygłosili na starosądeckim rynku i dziedzińcu klasztornym sióstr klarysek.

Omówiona została m.in. średniowieczna zabudowa miasta, rola klasztorów, sztuka sakralna oraz postać Św. Kingi.

Z kolei, klasa 2 GT w dniu 10 czerwca miała zorganizowaną lekcję muzealną w Muzeum Regionalnym w Starym Sączu, zwanym „Domem na dołkach”.  Uczniowie byli zaskoczeni bogatym zbiorem muzealnym. Zapoznali się m.in. z życiem sławnej śpiewaczki – Ady Sari, ciekawą wystawą obrazów, dawnym rzemiosłem a także wkładem starosądeczan w rozwój regionu. Szczególnie cenne okazały się wiadomości na temat życia i twórczości patrona Naszej Szkoły – ks. prof. J. Tischnera. Była to bardzo ciekawa lekcja.

Stary Sącz daje wiele możliwości prowadzenia lekcji w terenie, dotyczących zarówno zajęć przedmiotowych, jak i wychowawczych.

Galeria zdjęć >>>