inne3.jpg
Kurs obsługi kasy fiskalnej
Poprawiono: 11 maj 2022

W Zespole Szkół w Starym Sączu został zorganizowany kurs obsługi kasy fiskalnej w ramach projektu „Rozwijanie oferty szkół prowadzących kształcenie zawodowe w Powiecie Nowosądeckim”. Uczestnikami kursu byli uczniowie klas II Technikum żywienia i usług gastronomicznych oraz Technikum organizacji turystyki.

Obowiązek stosowania kas fiskalnych obejmuje coraz większe grupę osób. W związku z tym wiedza z zakresu obsługi kas fiskalnych staje się niezbędną dla tych, którzy swoją przyszłość chcą związać z handlem.

Kurs składał się z części teoretycznej i praktycznej. Podczas spotkań analizowano zagadnienia dotyczące przepisów prawnych dotyczących kas fiskalnych i ich zmian w ostatnich latach, rodzajów kas fiskalnych, drukarek fiskalnych i sprzętu współpracującego, obsługi kas fiskalnych. Uczniowie zapoznali się także z podstawowymi pojęciami, jak: polityka fiskalna, terminal fiskalny, pamięć fiskalna, moduł fiskalny.

Dzięki intensywnym zajęciom praktycznym każdy uczniowie nabyli umiejętność samodzielnej obsługi kasy fiskalnej. Wiedza zdobyta podczas kursu przyda się zarówno dla kadr kierowniczych, menedżerów marketów i sklepów, jak i dla szeregowych sprzedawców.

Kurs przygotowuje świadomych pracowników handlu, którzy będą mogli: obsługiwać kasy fiskalne od każdego producenta, prowadzić rozmowę z klientem, przyjmować reklamacje i zwroty, wystawiać faktury.

Owocem ciężkiej pracy był pomyślnie zdany egzamin i uzyskany Certyfikat.

 

Galeria zdjęć >>>