7.jpg
Zawód technik mechanik w pytaniach i w odpowiedziach
Poprawiono: 07 kwiecień 2022

Czy technik mechanik to dobry zawód?

Duża różnorodność zadań zawodowych sprawia, że to najbardziej uniwersalny zawód o ogromnym potencjale i szerokich perspektywach zatrudnienia. Technik mechanik z umiejętnościami operatora maszyn sterowanych numerycznie CNC, czy też z uprawnieniami spawalniczymi, to elitarny zawód dobrze opłacany i poszukiwany na rynku pracy w każdej branży.

Co powinien umieć technik mechanik?

Współczesny technik mechanik powinien znać narzędzia kontroli jakości z wykorzystaniem nowoczesnych urządzeń pomiarowych i diagnostycznych, umieć zaprojektować  elementy mechaniczne z zastosowaniem programów komputerowych CAD, posiadać wiedzę na temat technologicznego przygotowania produkcji.

Ile zarabia technik mechanik?

Miesięczne wynagrodzenie całkowite (mediana*) na tym stanowisku wynosi 5 640 PLN brutto. Co drugi technik mechanik otrzymuje pensję od 4 600 PLN do 6 710 PLN.

Jakimi możliwościami dydaktycznymi dysponuje szkoła ?

Szkoła posiada bazę techno-dydaktyczną  do kształcenia w zawodzie technik mechanik. Nasze pracownie kształcenia praktycznego wyposażone są w obrabiarki skrawające, aparaty spawalnicze MAG, TIG, narzędzia i urządzenia do montażu maszyn i urządzeń oraz przyrządy pomiarowe. Dysponujemy również pracowniami komputerowymi wyposażonymi w oprogramowanie do projektowania elementów maszyn i urządzeń: Auto-Cad – Mechanical 2019.

Czego można się nauczyć w naszym technikum mechanicznym?

Uczymy dobierać materiały, narzędzia, maszyny i urządzenia do realizowania zadań, stosować podstawowe metody obróbki i łączenia materiałów podczas wytwarzania oraz napraw maszyn i urządzeń, mierzyć podstawowe wielkości fizyczne i geometryczne. Kształcimy umiejętności posługiwania się dokumentacją konstrukcyjną, technologiczną i eksploatacyjną oraz projektowania elementów maszyn w programie: Auto-Cad – Mechanical 2019.

Ponadto uczniowie naszej szkoły mają możliwość zdobycia dodatkowych kwalifikacji zawodowych w ramach zewnętrznych kursów kwalifikacyjnych – spawalniczych, obsługi wózków widłowych oraz obsługi obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

Jaka jest zdawalność egzaminów zawodowych?

Zdawalność egzaminów zawodowych w naszym Zespole Szkół jest od lat bardzo wysoka. Jest zawsze wyższa od średniej zdawalności na poziomie wojewódzkim i ogólnopolskim, ponieważ  oscyluje  w granicach od 90% do 100%, często osiągając górną granicę.

Jakie jest odniesienie nauczanego zawodu do rynku pracy?

Obecnie występuje bardzo duże zapotrzebowanie na pracowników w zawodzie technik mechanik na lokalnym, krajowym i zagranicznym rynku pracy.

Szkoła, prowadząc odpowiednie kształcenie, stwarza naszym uczniom  możliwość zdobycia szerokiej wiedzy i umiejętności zawodowych, czego efektem jest  późniejsze zatrudnienie absolwentów  w nowoczesnych gałęziach przemysłu.

 Galeria zdjęć >>>