tatry2.jpg
Odnawialne źródła energii w starosądeckim Zespole Szkół
Poprawiono: 17 marzec 2022

Zawód technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej jest zawodem specjalistycznym, obecnie promowanym z uwagi na konieczność cywilizacyjną ochrony środowiska, nie tylko lokalnie, ale również w sensie globalnym. Chodzi głównie  o umiejętności wykorzystania odnawialnych źródeł energii i pozyskiwania ich bez straty dla środowiska. Uczniowie naszej szkoły poznają rozwiązania i technologie z obszaru energetyki słonecznej, wiatrowej, geotermalnej,  wodnej, a także wykorzystania biomas.

Mają  możliwość uczestniczenia w zajęciach pozalekcyjnych z tematyki OZE oraz odbycia praktyk zawodowych w przedsiębiorstwach działających w tym sektorze. Szkoła dysponuje specjalistycznymi pracowniami  odnawialnych źródeł energii.

Na zdjęciach uczniowie klasy II  w pracowni  - pomiary instalacji fotowoltaicznej

Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej to stosunkowo nowy, przyszłościowy i szerokoprofilowy zawód. Jest odpowiedzią na nowe zapotrzebowanie współczesnego rynku pracy – rozwój technologii odnawialnych źródeł energii wymusza szkolenie fachowców do montażu, eksploatacji i serwisowania tych urządzeń. Technicy urządzeń i systemów energetyki odnawialnej są oraz będą bardzo poszukiwani i dobrze opłacani na rynku pracy.

Pracownik wykonujący  ten zawód zajmuje się zastosowaniem w budownictwie urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, takich jak: kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła, kotły na biomasę, małe elektrownie wodne i wiatrowe. Odpowiada również za przygotowanie prac związanych z inwestycjami w energetykę odnawialną, montaż urządzeń,
a następnie nadzorowanie i serwisowanie ich działania.

Absolwenci tego kierunku mogą także podjąć zatrudnienie w firmach konsultingowych i doradczych lub jako przedstawiciele handlowi firm zajmujących się produkcją i zastosowaniem urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Po zdobyciu niezbędnego doświadczenia może podjąć także własną działalność gospodarczą.

Galeria zdjęć >>>