9.jpg
"Więcej wody dla przyrody"
Poprawiono: 13 październik 2021

Uczniowie Technikum Leśnego brali udział w projekcie dotyczącym małej retencji wody pt.: „Więcej wody dla przyrody”. Oprócz wykładów i ciekawych materiałów uczestniczyli w zajęciach terenowych, które odbywały się 28 września we współpracy z ekspertem przyrodniczym.

Podczas wycieczki młodzież zaznajomiła się z zasadami małej retencji, rozpoznawała zwierzęta i rośliny na danym obszarze oraz sporządzała dokumentację fotograficzną. Część zdjęć zostanie wykorzystana na konkurs LOP z małej retencji.

W zajęciach brały również udział dzieci ze szkół podstawowych z Gródka n/Dunajcem oraz z Grybowa. Uczniowie mieli możliwość zdobywania informacji na temat zbiorników wodnych, starorzeczy i obszarów spełniających kryteria małej retencji, cennych przyrodniczo terenów, które leżą na obszarach działań zarządu Okręgu LOP Nowy Sącz.

Galeria zdjęć>>