12.jpg
Uwaga konkurs
Poprawiono: 11 październik 2021

Międzynarodowy konkurs pt "MARYJA W ŻYCIU BŁ. EDMUNDA BOJANOWSKIEGO" organizowany jest z okazji 150 rocznicy śmierci bł.Edmunda Bojanowskiego.Do udziału w konkursie zapraszona została m.in młodzież szkół średnich. Więcej informacji poniżej:

Cele konkursu:

- Uczczenie 150 rocznicy śmierci bł. Edmunda Bojanowskiego

- Poznanie osoby bł.Edmunda oraz zachęta do modlitwy za jego wstawiennictwem

- Pogłębienie wiary, zachęta do kształtowania własnego życia na wzór Jego życia

- Rozwijanie zainteresowań plastycznych, literackich i muzycznych uczniów, inspirowanych życiem, twórczością i działalnością Edmunda Bojanowskiego
- Promowanie młodych talentów

Podtematy (inspiracje do prac):

1. Bł. Edmund cudownie uzdrowiony przez wstawiennictwo Matki Bożej Bolesnej.
2. Bł. Edmund Bojanowski sługa chorych odwiedzający ich w domach rozdający obrazki z wizerunkiem Matki Bożej Świętogórskiej Róży Duchownej.
3. Bł. Edmund Bojanowski rozważający tajemnice różańca.
4. Bł. Edmund Bojanowski inicjator śpiewania pieśni Maryjnych.
5. Bł. Edmund Bojanowski rozpowszechniający nabożeństwo majowe przy kapliczkach wiejskich.
6. Dzień poświęcony Matce Bożej w Ochronce.
7. Bł. Edmund Bojanowski i Jego miłość do Matki Bożej Jasnogórskiej.
8. Bł. Edmund Bojanowski tworzący modlitwy, pieśni, Godzinki do Matki Bożej Pocieszenia w Górce Duchownej.
9. Bł. Edmund Bojanowski Założyciel Maryjnego Zgromadzenia Sióstr Służebniczek.
10. Bł. Edmund Bojanowski obchodzący święta Maryjne.

 

Regulamin konkursu

1. Kategorie wiekowe:
Konkurs Plastyczny:

I. Dzieci z Ochronek i Przedszkoli ( 3-6 lat)
II. Szkoła Podstawowa kl. I-III (7-9 lat)

Konkurs Plastyczny, Literacki, Muzyczny:

III. Szkoła Podstawowa kl. IV-VI (10-12 lat)
IV. Szkoła Podstawowa kl. VII-VIII (13-14 lat)
V. Szkoła Średnia (15-19 lat)

 

2. Kategorie konkursu:

Kategoria plastyczna

Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia. Praca może być wykonana w dowolnej formie plastycznej np. rysunek, obraz, wyklejanka itd.

Praca musi być przesłana w oryginale.

Format prac A4.

Ocenie podlega zgodność z tematem, oryginalność formy plastycznej, estetyka, samodzielność wykonania.

Kategoria literacka

Praca zgłoszona na konkurs winna być przygotowana samodzielnie przez ucznia. Praca autorska może być przygotowana w dowolnej formie literackiej (wiersz, esej, opowiadanie, list, artykuł prasowy lub wywiad).

Utwór literacki nie może być dłuższy niż 2 stron A4. Proszę przesłać tekst w formie elektronicznej, w programie Word.

Ocenie podlega opracowanie tematu, oryginalność wypowiedzi pisemnej, poprawność stylistyczna i ortograficzna.

Kategoria muzyczna

Praca indywidualna lub grupy uczniów (należy podać autora tekstu, muzyki i nazwiska wykonawców).

Utwór muzyczno-wokalny, nagrany w formie dźwiękowej lub wizyjnej, zaopatrzony tytułem, nie przekraczający 5 minut nagrania. W formie pliku, w formacie MP3 lub MP4.

Praca autorska – nie będą akceptowane utwory, będące przeróbką innych, już istniejących.

Tekst i muzyka opracowane przez jednego lub kilkuczłonków grupy.

3. Terminy

Prace nadsyłamy do 30.11.2021 r., liczy się stempel pocztowy.

Prace z Polski można wysyłać pocztą lub dostarczać bezpośrednio pod wskazany adres.

Prace z zagranicy wysyłamy drogą mailową (zdjęcia z wykonanych prac, tekst literacki w pliku). Prosimy Siostry Służebniczki (opiekunki poszczególnych dzieci) o dołączenie tłumaczenia na język polski tekstu przy pracach literackich.

Kategoria plastyczna i literacka

s. Katarzyna Szulc

ul. E. Bojanowskiego 8-10

39-200 Dębica

Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Kategoria muzyczna

Prace z kategorii muzycznej przesyłamy drogą mailową plik jako załącznik do wiadomości.Do piosenek z zagranicyprosimy Siostry Służebniczki (opiekunki poszczególnych dzieci) o dołączenie tłumaczenia na język polski tekstu piosenki.

Na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

4. Liczba prac z danej placówki - dowolna

5. Każda praca plastyczna na odwrociemusi zawierać czytelne dane: imię i nazwisko autora, wiek , adres, numer telefonu, imię i nazwisko opiekuna;

6. Nadesłane na konkurs prace przechodzą na własność organizatora;

7. Organizator zastrzega sobie prawo do bezpłatnej prezentacji i publikacji prac;

8. Uczestnik konkursu wyraża zgodę na publikację danych osobowych w środkach masowego przekazu wraz z informacją o konkursie.

9. Nadesłanie prac jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu

10. Prace będą oceniane przez zaproszonych jurorów oraz organizatorów konkursu;

11.Do każdej pracy należy dołączyć załącznik nr 1oświadczenie o nieodpłatnym przeniesieniu praw autorskich na Organizatora konkursu oraz o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych, podpisane przez rodzica lub opiekuna prawnego autora pracy konkursowej. Praca bez tego załącznika nie będzie oceniana;

12. Atrakcyjne nagrody i wyróżnienia zostaną przyznane we wszystkich kategoriach wiekowych;

13. Oceniane będą:

  • Oryginalność pomysłu

  • Estetyka wykonania

  • Poprawność językowa i stylistyczna

  • Integralność pracy z tematem

14. Autorzy nagrodzonych i wyróżnionych prac otrzymają nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

15.Ogłoszenie wyników przez organizatora nastąpi w dniu 20 grudnia 2021r.

Uroczyste wręczenie nagród planowane jestna 8 stycznia 2022 roku, w Dębicy, ul. Krakowska 15. Laureaci z zagranicy otrzymają nagrody w swoim miejscu zamieszkania.

Informacja zostanie zamieszczona na stronie:

www.siostry.net

Prace będą zaprezentowane przez wernisaż internetowy na kanale YouTubeSłużebniczki Dębickie

 

Literatura:

1. Surdut czy rewerenda Amelia Szafrańska, Warszawa 1990 r 

Jest też wydany audiobook. 

2. Edmundowa historia w obrazkach

3. Odbicie Miłości Ojca . Bł. Edmund Bojanowski w litanijnych wezwaniach. S. Katarzyna Szulc, Dębica 2019

4.Bł. Edmund Bojanowski w Górce Duchownej ks. Jan Glapiak, Poznań 2005

5. Bł.Edmund Bojanowski piękno Maryjnej świętości, Wincenty Łaszewski,

6. Tydzień w ochronce

https://vod.tvp.pl/video/ziarno,bl-edmund-bojanowski,29248464 - odcinek programu Ziarno o bł.Edmundzie Bojanowskim

Film Aureola o bł. Edmundzie Bojanowskim