14.jpg
01
Gru
W trosce o zdrowie
Posted by Ewelina Pogwizd

Nasza szkoła posiada wojewódzki certyfikat Szkoły Promującej Zdrowie uzyskany za akcję, w której biorą udział wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy oraz rodzice. W ramach podejmowanych działań systematycznie wdrażane są i propagowane zdrowe nawyki żywieniowe zgodnie z zasadą ,,W zdrowym ciele, zdrowy duch”.

W lutym nauczyciel przedmiotów zawodowych gastronomicznych (mgr inż. Dorota Kulig- Marcisz) nawiązała współpracę z Wyższą Szkołę Inżynierii Zdrowia w Warszawie, a od marca szkoła przystąpiła do projektu, skierowanego do uczniów szkół średnich –„Akademii Zdrowia i Urody”.

Głównymi celami projektu były między innymi:

• popularyzacja wiedzy w zakresie kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności,
• dostarczenie uczniom rzetelnych informacji z zakresu: budowy, funkcjonowania, pielęgnacji i upiększania skóry oraz jej przydatków; tworzenia, składu, działania i stosowania produktów kosmetycznych; bezpieczeństwa żywności, znakowania produktów żywnościowych, dodatków do żywności, odpowiedzialności producentów produktów żywnościowych,
• propagowanie i upowszechnianie świadomości w zakresie jakości i bezpieczeństwa żywości i żywienia oraz wpływu żywności i żywienia na zdrowie człowieka,
• szerzenie wiedzy na temat budowy i funkcji skóry oraz jej przydatków, a także metod jej pielęgnacji i upiększania,
• motywowanie do wprowadzania zmian w zachowaniach, które mogą prowadzić do chorób skóry oraz nadwagi i otyłości,
• zaszczepienie w młodzieży prozdrowotnych nawyków związanych ze stylem życia, szczególnie w zakresie dbałości o ciało oraz racjonalnego odżywiania,
• pogłębienie refleksji nad sobą i rozwój osobisty oraz naukę konkretnych umiejętności, np. technik komunikacji, asertywności, wystąpień publicznych, radzenia sobie ze stresem.

Program Akademii Zdrowia i Urody podzielony został na trzy części: lekcje, warsztaty edukacyjne i spotkania. Lekcje online obejmowały obszary tematyczne w zakresie: kosmetologii, chemii kosmetycznej, dietetyki, chemii żywności oraz rozwoju osobistego. Warsztaty edukacyjne odbywały się w specjalistycznych pracowniach i laboratoriach w Wyższej Szkole Inżynierii i Zdrowia w Warszawie.


Zajęcia prowadzone przez kadrę dydaktyczną WSIZ oraz Partnerów Uczelni odbywały się w formie online. Za uczestnictwo można było otrzymać imienny certyfikat oraz wziąć udział w quizach z nagrodami ufundowanymi przez Partnerów Projektu. Warunkiem było skorzystanie z wybranych minimum trzech lekcji/warsztatów edukacyjnych – należało wziąć udział w wybranym quizie z danego obszaru tematycznego oraz skorzystać ze spotkania online z działu "POZNAJ WSIIZ".


Projekt bardzo zaciekawił uczniów i nauczycieli naszej szkoły. Ambitni słuchacze wzięli udział aż 50 spotkaniach, przystąpili do testów, a teraz cierpliwie czekają na certyfikaty.