6.jpg
01
Gru
Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej
Posted by Ewelina Pogwizd

13 kwietnia br. w Dniu Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej w Zespole Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera w Starym Sączu uczczono pamięć 23 absolwentów starosądeckiej szkoły Seminarium Nauczycielskiego Męskiego, którzy jako żołnierze o różnych stopniach wojskowych zostali bestialsko zamordowani w 1940 roku w Katyniu, Charkowie i Kalininie.

Seminarium Nauczycielskie Męskie powstało w Starym Sączu w 1903 roku. Dzisiaj w tym miejscu ma siedzibę Zespół Szkół im. ks. prof. Józefa Tischnera.

Pamięć o tych, którzy oddali swoje życie za wolną Polskę jest naszym obowiązkiem, a edukacja historyczna i kształtowanie postaw patriotycznych to wyzwania, które są skierowane do kolejnych pokoleń Polaków mówi Grzegorz Skalski dyrektor szkoły.

Pod tablicą upamiętniającą pomordowanych absolwentów znajdującą się na ścianie frontowej budynku głównego szkoły złożono kwiaty i zapalono znicze.

 

"Prawda o Katyniu jest stale obecna w naszej świadomości
i nie może być wymazana z pamięci Europy..."
/Jan Paweł II/