10.jpg
01
Gru
Stypendium naukowe dla najlepszych leśników!
Posted by Ewelina Pogwizd

Rada Krajowa Związku Leśników Polskich w Rzeczypospolitej Polskiej podjęła decyzję o ufundowaniu stypendiów naukowych dla wyróżniających się uczniów naszej szkoły, kształcących się w zawodzie technik leśnik, za najlepsze wyniki w nauce z przedmiotów zawodowych, za okres czterech lat kształcenia.

W piśmie informującym o przyznaniu kwoty 1500 zł. na ten cel czytamy „Mamy nadzieję, że stypendia ufundowane przez Związek Leśników Polskich w RP będą nie tylko nagrodą za najlepsze wyniki w nauce, ale przede wszystkim motywacją do pogłębiania wiedzy z zakresu leśnictwa. Jest to szczególny i wymierny wyraz troski o jakość kształcenia przyszłych leśników finansowany ze składek naszych członków”
Serdecznie dziękuję za tę inicjatywę i wyrażam przekonanie, że stypendium naukowe stanie się impulsem dla uczniów do aktywnego zdobywania wiadomości i kształtowania umiejętności zawodowych.

Grzegorz Skalski-dyrektor szkoły